Măsură

Nume:
R3. Bugetarea verde
ID:
C6 – R3
Componenta:
Energie
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
123
Termen:
2023 T3
Jaloane:
Elaborarea și începerea aplicării unei metodologii de planificare bugetară verde
Ținte:
Elaborarea și începerea aplicării unei metodologii de planificare bugetară verde
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Ministerul Finanțelor va finaliza și aplica o metodologie de evaluare a impactului liniilor bugetare individuale asupra obiectivelor de mediu, în conformitate cu taxonomia UE pentru activitățile durabile și cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). Metodologia se va adopta, publica și aplica și va permite monitorizarea cheltuielilor bugetare verzi și evaluarea impactului politicii fiscale asupra mediului și climei.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei