Măsură

Nume:
R2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic
ID:
C6 – R2
Componenta:
Energie
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
121
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Finalizarea selecției și numirii consiliilor de administrație
Ținte:
Finalizarea selecției și numirii consiliilor de administrație
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Selecția și numirea membrilor consiliilor de administrație și/sau de supraveghere ale tuturor întreprinderilor naționale de stat aflate în subordinea Ministerului Energiei (de exemplu, Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica) pe baza unei proceduri transparente și competitive pentru un mandat de 4 ani, sistemul de remunerare fiind bazat pe obiective cantitative și calitative legate de performanța financiară (cum ar fi veniturile și rentabilitatea, implicarea bugetului de stat) și de performanța serviciilor (de exemplu, pe baza unui sondaj reprezentativ privind satisfacția clienților realizat de un organism independent).
Observații:
Ministerul Energiei abia a început, în luna decembrie, să caute consultanță pentru procesul de recrutare a candidaților de la Hidroelectrica. La finalul lunii decembrie au fost publicate anunțurile de selecție pentru celelalte CA-uri.
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului, AGA companii
Numar secvențial:
122
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Finalizarea ofertei publice inițiale
Ținte:
Finalizarea ofertei publice inițiale
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
În urma publicării prospectului de listare, un pachet de acțiuni de până la 15 % din Hidroelectrica va fi tranzacționat pe bursă după o ofertă publică inițială.
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei