Măsură

Nume:
R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile
ID:
C6 – R1
Componenta:
Energie
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
113
Termen:
2021 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Megawatt (MW)
Referință:
0
Obiectiv:
1 695
Descriere:
A fost dezafectată o capacitate instalată de producție a energiei electrice pe bază de cărbune de 1 695 MW.
Observații:
Analiza noastră: Ministerul Energiei a raportat aceste capacități ca fiind dezafectate încă din timpul negocierilor pentru PNRR și aceasta a fost poziția constantă pe care ministerul a transmis-o Comisiei Europene. Documentarea care atestă dezafectarea a fost transmisă la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în decembrie 2021 și urmează a fi trimisă către Comisia Europeană.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei
Numar secvențial:
114
Termen:
2022 T2
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului normativ
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului normativ
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Până în al doilea trimestru al anului 2022, va intra în vigoare o lege privind decarbonizarea (și legislația secundară aferentă), care va prevedea un calendar până în 2032 pentru: – Dezafectarea capacității totale de producție de energie electrică instalată pe bază de cărbune/lignit (și anume, 4 590 MW). – Măsuri referitoare la reabilitarea minelor care urmează să fie închise (de exemplu, refacerea solului în zonele miniere, cum ar fi stratul superior al solului și refacerea vegetației, depozitele de deșeuri, amenajarea terenului după închidere pentru refacerea peisajului). – Măsuri de actualizare a competențelor (reconversie și recalificare profesională) și alte măsuri cu impact socioeconomic asupra comunităților afectate.
Observații:
Unul dintre jaloanele dificile ale acestui trimestru. Atunci când Comisia Europeană a instituit instrumentul NextGenerationEU și Mecanismul de Redresare și Reziliență, contextul energetic nu era afectat de conflictul din Ucraina, conflict care încă nu se întrevedea. Tocmai de aceea, asupra proiectului de lege s-a intervenit de mai multe ori, forma finală – care va fi trimisă spre consultare Comisiei Europene – fiind adoptată în ședința de guvern din ultima zi de dinaintea expirării termenului T2. Față de cerințele din PNRR, guvernul a decis să introducă în OUG o serie de prevederi care mențin unele unități de producție pe bază de cărbune în stare de conservare și care, pe o perioadă determinată, pot fi repornite în situații de urgență și criză energetică. Aici sunt incluse și exploatările miniere aferente.

Concluzie
Considerăm jalonul îndeplinit, tehnic el este îndeplinit. Subiectul energiei și al rezilienței energetice este unul care va fi discutat la nivelul întregii Uniuni Europene. România ar putea negocia chiar – și Comisia Europeană a sugerat asta – să primească fonduri suplimentare din partea de împrumuturi neaccesate de alte state pentru a finanța sectorul energetic. Este o discuție care merită avută și una care are sens, dacă este să vorbim despre “renegocierea PNRR”.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei
Numar secvențial:
115
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Megawatt (MW)
Referință:
1 695
Obiectiv:
2 355
Descriere:
O capacitate instalată cumulată de producție de energie electrică pe bază de cărbune și lignit de 2 355 MW trebuie să fi fost oprită, din care o capacitate de 2 025 MW să fi fost dezafectată, iar o capacitate de 330 MW să fi fost dezafectată temporar. Capacitatea dezafectată temporar trebuie dezafectată până în 2025 și poate fi activată, urmând să producă energie electrică, numai în circumstanțele specifice prevăzute la articolul 4 din Actul legislativ privind decarbonizarea și în deplină conformitate cu legislația relevantă a UE, inclusiv cu normele privind ajutoarele de stat.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR ***

Situația acestui jalon este complicată în actualul context internațional, al crizei energetice provocate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Guvernul a prevăzut închiderea unor capacități de producție, a revenit ulterior cu un proiect de hotărâre de amânare a închiderii grupurilor energetice care funcționează pe lignit din cadrul Complexului Energetic Oltenia. PNRR și Mecanismul de Redresare și Reziliență au fost gândite și făcute înainte de declanșarea războiului din Ucraina. Nu doar România are dificultăți în implementarea țintelor de decarbonare în actualul context iar Comisia cunoaște acest lucru. Situația acestei măsuri se va decide în discuțiile de la Bruxelles.


Prin OUG 108/2022, actualizat prin OUG 175/2022, Guvernul și-a asumat ca până la finalul anului 2022 să scoată din producție 660MW capacități de producție a energiei electrice pe baza de lignit. În prezent, se produce energie electrică pe bază de lignit la CE Oltenia, existând în stare de funcționare 7 grupuri energetice, fiecare de câte 330MW putere instalată. Scoaterea din productie a unei capacitati de 660MW, înseamnă scoaterea din producție a două grupuri. Vom reveni cu o analiză detaliată pe această temă.

Jalonul este blocat. Rezolvarea lui depinde în principal de poziția Comisiei Europene.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei
Numar secvențial:
116
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind energia
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind energia
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a unei noi legi privind energia (și a eventualelor acte legislative secundare necesare), care: va implementa contractele pentru diferență (CfD); – va institui contracte de achiziție de energie electrică din surse regenerabile (CAEE); – va simplifica procedurile de acordare a licențelor și a autorizațiilor pentru investițiile în energia din surse regenerabile, stabilind termene de răspuns administrativ scurte și obligatorii și proceduri de responsabilizare pentru întârzierile nejustificate, reducerea documentației și a procedurilor necesare și introducerea unui nou cadru specific pentru centralele pe bază de energie din surse regenerabile offshore; – va implementa răspunsul la cerere pe piața de echilibrare.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei
Numar secvențial:
117
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Semnarea tuturor contractelor
Ținte:
Semnarea tuturor contractelor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Semnarea contractelor în urma primei runde de proceduri de licitație pentru alocarea contractelor pentru diferență (CfD) pentru promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile (cel puțin 1 500 MW de capacitate instalată), în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), va fi finanțată din alte fonduri ale UE.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei
Numar secvențial:
118
Termen:
2025 T2
Jaloane:
Semnarea tuturor contractelor atribuite
Ținte:
Semnarea tuturor contractelor atribuite
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Semnarea contractelor în urma cele de a doua runde de proceduri de licitație pentru alocarea contractelor pentru diferență (CfD) pentru promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile (cel puțin 2 000 MW de capacitate instalată suplimentară), în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), va fi finanțată din alte fonduri ale UE.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei
Numar secvențial:
119
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Megawatt (MW)
Referință:
2 025
Obiectiv:
3 780
Descriere:
O capacitate totală instalată de producție de energie electrică pe bază de cărbune și lignit de 3 780 MW a fost dezafectată și înlocuită parțial cu o producție de energie electrică pe bază de gaz, flexibilă, eficientă și rezistentă în timp, sau cu o producție combinată de energie electrică și energie termică pe gaz, care permite utilizarea gazelor regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon de 1 300 MW va fi finanțată din alte fonduri ale UE.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei
Numar secvențial:
120
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Megawatt (MW)
Referință:
4 408
Obiectiv:
7 408
Descriere:
O capacitate suplimentară de energie din surse regenerabile (eoliană și solară) de cel puțin 3 000 MW comparativ cu capacitatea instalată existentă (eoliană și solară) a fost dată în exploatare și conectată la rețea, urmând să fie finanțată parțial din alte fonduri ale UE.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Energiei