Măsură

Nume:
Dezvoltarea infrastructurii rutiere durabile aferente rețelei TEN-T, taxarea drumurilor, managementul traficului și siguranța rutieră
ID:
C4 – I3
Componenta:
Transport sustenabil
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
3095 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
82
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Semnarea contractelor
Ținte:
Semnarea contractelor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Jalonul se referă la semnarea contractelor pentru lucrările de construcție și supravegherea a 100 % din lucrările pe secțiunile de autostradă din rețeaua TEN-T ale A1, A3, A7 și A8: • A7 – Ploiești-Pașcani; • A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului și Leghin-Târgu Neamț (Moțca); • A1 – Marginea-Holdea; • A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului Pentru a respecta Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), toate sectoarele de autostrăzi vor fi construite în conformitate cu standardele TEN-T, vor respecta cerințele de evaluare a impactului asupra mediului și vor include evaluarea corespunzătoare (parte din Directiva privind habitatele) în proiectare și vor cuprinde noi caracteristici tehnice pentru limitarea poluării și digitalizarea transportului (perdele forestiere, panouri fonoabsorbante, stații de încărcare a vehiculelor electrice, sistemul de transport inteligent, siguranța rutieră) în conformitate cu reglementările relevante. Procedura de licitație va fi deschisă și concurențială și se va desfășura în conformitate cu Legea 98/2016 și cu modificările ulterioare ale acesteia, care au transpus directiva europeană relevantă, și anume Directiva 2014/24/UE.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MTI/CNAIR/CNIR
Numar secvențial:
83
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procentaj (%)
Referință:
0
Obiectiv:
50
Descriere:
Ținta se referă la finalizarea a cel puțin 50 % din lucrările (certificate prin raportul de supraveghere) de infrastructură rutieră amplasată pe rețeaua TEN-T: • A7 – Ploiești-Pașcani (319 km) • A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului și Leghin-Tg. Neamț (Moțca) (59 km); • A1 – Marginea-Holdea (9 km); • A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km). Autostrăzile vor fi construite în conformitate cu specificațiile tehnice, incluzând integral toate rezultatele evaluării impactului asupra mediului (EIM), precum și avizele și condițiile de evaluare corespunzătoare (parte din Directiva privind habitatele) și vor respecta Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MTI/CNAIR/CNIR
Numar secvențial:
84
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Kilometri (km)
Referință:
910
Obiectiv:
1 339
Descriere:
Ținta se referă la numărul de km de infrastructură rutieră construită și pusă în funcțiune (429 km în total) amplasată pe rețeaua TEN-T: · A7 – Ploiești-Pașcani (319 km); · A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului și Leghin-Târgu Neamț (Moțca) (59 km); · A1 – Marginea-Holdea (9 km); · A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km). Nivelul de referință de 910 km de autostradă reprezintă numărul de km finalizați și puși în funcțiune la sfârșitul anului 2020, conform datelor Institutului Național de Statistică. Numărul de puncte de reîncărcare electrică în spațiile construite pe noua infrastructură rutieră: 264 (în medie, 5 puncte de reîncărcare/stație în 52 de stații de reîncărcare). Sistemul inteligent de transport (STI): 429 km de autostrăzi echipate cu noile STI în conformitate cu reglementările relevante. Perdele forestiere: 625 ha de arbori specifici, astfel cum sunt descriși în evaluarea privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” pentru această măsură. Locuri de parcare sigure si securizate de-a lungul autostrăzilor: 18. Autostrăzile vor fi construite în conformitate cu specificațiile tehnice, incluzând integral toate rezultatele evaluării impactului asupra mediului (EIM), precum și avizele și condițiile de evaluare corespunzătoare (parte din Directiva privind habitatele), pentru a respecta Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MTI/CNAIR/CNIR
Numar secvențial:
85
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
129
Descriere:
Cele 267 de puncte negre/hotspoturi în materie de siguranță rutieră existente în 2021 vor fi reduse cu 129. Măsurile de eliminare a celor 129 de puncte negre/hotspoturi în materie de siguranță rutieră includ: – amplasarea de parapete rutiere cu rulouri, din beton sau cu cabluri (folosind materiale durabile în conformitate cu economia circulară), în funcție de tipul de drum, pentru îmbunătățirea siguranței rutiere în zonele cu risc crescut de producere a accidentelor rutiere; – măsuri de diminuare a consecințelor produse de coliziunile cu obiecte rigide din zona drumului, prin amplasarea atenuatoarelor de impact echipate cu sistem de detecție accidente și monitorizare trafic; – achiziționarea de sisteme pentru protejarea lucrătorilor care efectuează intervenții de urgență la infrastructura de autostrăzi și drumuri naționale deschise traficului internațional, de tip atenuator atașat de camioane („Truck mounted attenuator”); – campanie de siguranță rutieră adresată categoriilor vulnerabile de participanți la trafic; – sporirea siguranței rutiere pe timp de noapte, prin semnalizarea sectoarelor de drum periculoase cu surse de lumină ce utilizează energie verde; – dirijarea traficului rutier pe timp de noapte prin stâlpișori de dirijare, butoni luminoși, inclusiv elemente de semnalizare dedicate protejării participanților la trafic de animalele sălbatice; – creșterea siguranței rutiere prin iluminarea sectoarelor periculoase, precum și optimizarea consumurilor la sistemele de iluminat existente prin echiparea cu sistem de telegestiune; – pasaje superioare pentru creșterea siguranței rutiere și eliminarea blocajelor din trafic, crearea de pasarele pietonale; – proiect-pilot: asigurarea unui grad ridicat de siguranță rutieră pe un sector de autostradă care să permită circulația vehiculelor autonome. Identificarea punctelor negre/hotspoturilor în materie de siguranță rutieră este efectuată de Poliția Română, care va certifica și eliminarea acestora ca urmare a activității desfășurate de C.N.A.I.R.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MTI/CNAIR