Măsură

Nume:
Management performant pentru transport de calitate – Îmbunătățirea capacității instituționale de management și guvernanță corporativă
ID:
C4 – R2
Componenta:
Transport sustenabil
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
19 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
78
Termen:
2021 T2
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2021
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2021
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a legislației privind reforma C.N.A.I.R. și crearea unei noi companii de management de proiect pentru investiții rutiere (C.N.I.R.). Legea a fost aprobată de Parlament și a intrat în vigoare în aprilie 2021. Împreună cu legislația (primară și secundară), întregul pachet de reglementare (instrucțiuni, decizii ale consiliului de administrație, contracte de management semnate cu echipele de gestionare) va include: – indicatori de performanță clari, aliniați la mandatele consiliilor de administrație și la indicatorii-cheie de performanță, sancțiuni și stimulente în caz de nerespectare, pentru a evalua performanța financiară (venituri, profitabilitate, implicarea bugetului de stat) și performanța serviciului furnizat (de exemplu, prin intermediul unui sondaj privind satisfacția utilizatorilor) pentru ambele companii; – standarde de guvernanță corporativă în conformitate cu cadrul O.E.C.D. (consilii de administrație profesioniste selectate printr-o procedură deschisă, concurențială și transparentă). Legislația primară și secundară trebuie modificată pentru a permite o eficientizare a activităților companiei și reașezarea atribuțiilor și mecanismelor instituționale ale C.N.A.I.R. În mod specific, C.N.A.I.R. își va păstra atribuțiile actuale în ce privește întreținerea drumurilor și investițiile existente, atât la nivel de proiecte majore, cât și minore. Va exista o perioadă de tranziție de 3 ani în care C.N.A.I.R. și C.N.I.R. vor derula în paralel proiecte de investiții, până la operaționalizarea completă a C.N.I.R. și toate proiectele majore de investiții vor fi în administrarea C.N.I.R.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** Contextul: Acest jalon presupune prima etapă în operaționalizarea unei companii adevărate de proiecte de construcție infrastructură în România. Ideea este vehiculată de multă vreme și o OUG de creare a fost dată în 2016. Legea de aprobare a fost adoptată abia în 2021. De cinci ani, compania CNIR există doar pe hârtie. Abia în 2021 a fost numită o conducere. Prin recrutarea unui expert în proiecte, român din diaspora. Care a fost concediat imediat după plecarea USR de la guvernare. De ce este necesară o companie de proiect?De construcția autostrăzilor se ocupă CNAIR. Acesta este un mastodont care gestionează 16.000 de km de drumuri naționale și 1000 de km de autostrăzi aflate în operare. Este căpușată politic și la nivel central și la cel județean și dominată de nepotisme. Fiind un mastodont politizat, eșecul CNAIR în a construi autostrăzi este predictibil. Dacă eșuează, nu e nimeni de vină, poate doar niște politicieni aflați vremelnic în funcție. Conceptul de companie de proiect presupune (și în mediul privat) o companie dedicată unuia sau mai multor proiecte, cu echipe mici, flexibile, angajate per proiect. Un proiect de construcție autostradă poate fi gestionat în România de 15 – 25 de oameni dacă sunt profesioniști și au un mandat și o răspundere clare. Mastodontul CNAIR are un trecut plin de eșecuri, dar nu se schimbă nimic pentru că toate partidele vechi au plasată acolo clientela. Când am solicitat un buget mare pentru autostrăzi din PNRR (3,2 miliarde, cea mai mare alocare pentru rutier dintre toate planurile de țară de departe), aceste probleme au fost ridicate de către Comisie. Cum puteți termina A7 (autostrada București – Moldova și cel mai mare proiect unic ca investiție din tot PNRR) cu acest istoric, a întrebat Comisia. Soluția evidentă a fost să operaționalizăm CNIR, care era creată prin OUG, dar neoperaționalizată. Această companie ar trebui să preia proiecte importante de la CNAIR. Care proiecte? Nu am specificat tocmai pentru a fi decizia celor care conduc România, dar evident ar trebui ca cel puțin proiectele de autostrăzi finanțate din PNRR să fie trecute în răspunderea sa. CNIR a început a fi operaționalizată în 2021, dar lucrurile s-au oprit. Jalonul vorbește despre adoptarea OUG prin lege (făcut) și despre legislația secundară și actele de operaționalizare, dar nu definește și operaționalizarea ca fiind terminată la 31 decembrie 2021. Jalonul poate fi considerat formal îndeplinit, dar dacă CNIR nu va fi realmente operaționalizată, vedem un risc serios de întârziere a proiectelor. Toată echipa de conducere CNIR a fost concediată – pentru că fusese numită de un ministru USR. Și acum nu se întâmplă nimic – CNIR a revenit la stadiul de companie pe hârtie în care a zăcut din 2016 în 2021. Considerăm acest jalon în pericol, pentru că în mod evident CNIR trebuie să fie devină motorul proiectelor de autostrăzi, cel puțin cele din PNRR.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MTI
Numar secvențial:
79
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Mandate validate de adunarea generală a părților interesate
Ținte:
Mandate validate de adunarea generală a părților interesate
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Selectarea și numirea membrilor consiliilor de administrație ale companiilor de stat din sectorul transporturilor (C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători) se vor face: – pe baza unei proceduri transparente și concurențiale, – cu o durată a mandatului de 4 ani pentru a asigura implementarea unor planuri de eficientizare pe durată medie și lungă; – cu remunerarea membrilor consiliilor de administrație pe baza indicatorilor-cheie de performanță (KPI) legați de sustenabilitatea financiară pe termen lung (KPI relevanți pentru profilul fiecărei companii) și furnizarea de servicii (de exemplu, pe baza unui sondaj de satisfacție a clienților); – cu respectarea principiilor bunei guvernanțe în conformitate cu reforma privind întreprinderile de stat de modificare a Legii nr. 111/2016.
Observații:
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a contractat consultanță pentru selectarea candidaților și elaborarea procedurii, au fost selectați candidații, pe masa ministerului se află o lista scurtă cu candidații dar aceștia nu au fost desemnați până la termenul limită de 31 decembrie 2022.

Jalonul este în întârziere. Riscul pentru următoare cerere de plată este legat de dorința actualei coaliții de a trage de timp pentru a menține în continuare numiri din pix în aceste CA-uri. Numirile se pot face foarte curând – Ministerul Transporturilor trebuie să facă doar selecția finală – dacă există voință.
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MTI
Numar secvențial:
80
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Principalele recomandări sunt puse în aplicare
Ținte:
Principalele recomandări sunt puse în aplicare
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
După finalizarea unei evaluări independente a performanței financiare și operaționale a C.N.A.I.R, C.N.I.R., C.F.R. (Compania Națională de Căi Ferate), C.F.R. Călători și Metrorex în conformitate cu standardele OCDE, se vor pune în aplicare principalele recomandări ale evaluării. Pentru evaluarea independentă, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va selecta prin proceduri de licitație concurențiale o instituție financiară internațională sau o societate internațională de audit, recunoscută pentru competența și expertiza sa în performanța companiilor de stat. Se va efectua o evaluare independentă a performanței financiare și operaționale a C.N.A.I.R, C.F.R., C.F.R. Călători și Metrorex în conformitate cu standardele OCDE. Se vor pune în aplicare principalele recomandări ale evaluării.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MTI/CNAIR/CFR/Metrorex
Numar secvențial:
81
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procentaj (%)
Referință:
0
Obiectiv:
20
Descriere:
Ținta vizează reducerea cu cel puțin 20 % a procentajului de trenuri care au o întârziere mai mare de 30 de minute față de nivelul de referință din 2020 până în 2025, pe baza statisticilor oficiale publicate. Până la sfârșitul anului 2021, se va finaliza o analiză pentru a cuantifica nivelul de referință pentru numărul de trenuri cu întârzieri.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MTI/CFR