Măsură

Nume:
Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare
ID:
C4 – I1
Componenta:
Transport sustenabil
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
3244 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
72
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Semnarea contractelor
Ținte:
Semnarea contractelor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Ținta se referă la atribuirea contractelor cu întreprinderile câștigătoare pentru 50 % din lucrările de construcție și supraveghere a căilor ferate, după cum urmează: – Modernizarea, electrificarea liniilor de cale ferată, ERTMS pe tronsonul Arad – Timișoara – Caransebeș; – Modernizare, electrificarea liniilor de cale ferată, ERTMS pe tronsonul Cluj-Napoca – Episcopia Bihor. Investițiile de reînnoire acoperă următoarele linii: · București – Pitești – includere în TEN-T; · Reșița – Voiteni – legătură cu coridorul rețelei centrale TEN-T. Investiția va include, de asemenea, o serie de proiecte de tip „quick wins” pentru eliminarea restricțiilor și a limitărilor de viteză pe următoarele tronsoane: • București – Craiova; • Arad – Oradea; • Sibiu – Copșa Mică; • Oradea – Satu Mare – Halmeu; • Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare; • Dej – Beclean – Ilva Mică; • Adjud – Siculeni; • Filiași – Tg. Jiu – Petroșani – Simeria; • Pitești – Slatina – Craiova; • Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca; • Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași. Procedura de licitație se va desfășura în conformitate cu Legea 98/2016 și cu modificările ulterioare ale acesteia, care au transpus directiva europeană relevantă, și anume Directiva 2014/24/UE. Atribuirea contractelor se va face în urma unor licitații deschise și concurențiale și a aprobării autorizațiilor relevante, însoțite de evaluări ale impactului asupra mediului (inclusiv evaluările necesare în temeiul Directivei-cadru privind apa) și avize de evaluare corespunzătoare (prevăzute în cadrul Directivei privind habitatele), emise și încorporate în proiectarea investițiilor, și se va asigura conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
Observații:
Ministerul Transporturilor a reușit să semneze contracte în valoare financiară de peste 50% din totalul alocării pentru investiția în feroviar din PNRR. Cele mai importante contracte semnate sunt legate de tronsonul Arad – Timișoara – Caransebeș (155 km, total finanțare 1,49 miliarde euro) cu trei loturi din patru atribuite (proiectare și execuție), tronsonul Cluj-Napoca – Episcopia Bihor (160 de kilometri, total finanțare 1,49 miliarde euro) cu toate cele patru loturi semnate (proiectare și execuție).
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MTI/CFR
Numar secvențial:
73
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Semnarea contractelor
Ținte:
Semnarea contractelor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Ținta se referă la semnarea contractelor cu întreprinderile câștigătoare pentru: – Modernizarea, electrificarea liniilor de cale ferată, ERTMS pe tronsonul Arad – Timișoara – Caransebeș; – Modernizarea, electrificarea liniilor de cale ferată, ERTMS pe tronsonul Cluj-Napoca – Episcopia Bihor. Investițiile de reînnoire acoperă următoarele linii: • București – Pitești – includere în TEN-T; • Reșița – Voiteni – legătură cu coridorul rețelei centrale TEN-T. Investiția va include, de asemenea, proiecte de tip „quick wins” pentru eliminarea restricțiilor și a limitărilor de viteză pe următoarele tronsoane: • București – Craiova; • Arad – Oradea; • Sibiu – Copșa Mică; • Oradea – Satu Mare – Halmeu; • Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare; • Dej – Beclean – Ilva Mică; • Adjud – Siculeni; • Filiași – Tg. Jiu – Petroșani – Simeria; · Pitești – Slatina – Craiova; · Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca; · Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași. Procedura de licitație se va desfășura în conformitate cu Legea 98/2016 și cu modificările ulterioare ale acesteia, care au transpus directiva europeană relevantă, și anume Directiva 2014/24/UE. Atribuirea contractelor se va face în urma unor licitații deschise și concurențiale și a aprobării autorizațiilor relevante, însoțite de evaluări ale impactului asupra mediului (inclusiv evaluările necesare în temeiul Directivei-cadru privind apa) și avize de evaluare corespunzătoare (prevăzute în cadrul Directivei privind habitatele), emise și încorporate în proiectarea investițiilor, și s
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MTI/CFR
Numar secvențial:
74
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procenta j (%)
Referință:
0
Obiectiv:
50
Descriere:
Ținta se referă la finalizarea intermediară a 50 % din lucrările pentru investițiile în infrastructura feroviară, măsurată ca procentaj din lucrările finalizate (certificate prin raportul de supraveghere) pentru: – Modernizare, electrificare, ERTMS pe tronsonul Arad – Timișoara – Caransebeș; – Modernizare, electrificare, ERTMS pe tronsonul Cluj-Napoca – Episcopia Bihor. Investițiile de reînnoire vor acoperi următoarele linii: · București – Pitești – includere în TEN-T; · Reșița – Voiteni – legătură cu coridorul rețelei centrale TEN-T. Investiția va include, de asemenea, proiecte de tip „quick wins” pentru eliminarea restricțiilor și a limitărilor de viteză pe următoarele tronsoane: · București – Craiova; • Arad – Oradea; • Sibiu – Copșa Mică; • Oradea – Satu Mare – Halmeu; • Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare; • Dej – Beclean – Ilva Mică; • Adjud – Siculeni; • Filiași – Tg. Jiu – Petroșani – Simeria; • Pitești – Slatina – Craiova; • Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca; • Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MTI/CFR
Numar secvențial:
75
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Kilometr i (km)
Referință:
0
Obiectiv:
2 741
Descriere:
Ținta include: – 315 km linii de cale ferată modernizate cu o capacitate crescută cu 30 % și cu ERTMS 2 instalat; – 2 426 km (2 163 km lungime totală pentru proiectele de cale ferată de tip „quick wins” + 198 km reamenajarea tronsonului București – Pitești + 65 km înnoirea tronsonului Reșita – Voiteni) de linii de cale ferată reînnoite cu o creștere a vitezei cu 15 % (viteza medie ajungând la minimum 100 km/h). Ținta se referă la numărul de km de linii de cale ferată noi și modernizate care vor fi finalizate cu notificarea de acceptare din partea autorității contractante și date în funcțiune, în conformitate cu standardele TEN-T și STI: – Modernizare, electrificare, ERTMS pe tronsonul Arad – Timișoara – Caransebeș; – Modernizare, electrificare, ERTMS pe tronsonul Cluj-Napoca – Episcopia Bihor. – Pentru cele două proiecte de mai sus, lucrările includ introducerea integrală a ERTMS ca instalație de cale ferată și finalizarea certificării necesare pentru interoperabilitatea feroviară europeană în același timp cu investiția în sine. Investițiile în procesul de renovare acoperă următoarele linii: • București – Pitești – includere în TEN-T; • Reșița – Voiteni – legătură cu coridorul rețelei centrale TEN-T. Investiția va include proiecte de tip „quick wins” pentru eliminarea restricțiilor și a limitărilor de viteză pe următoarele tronsoane: • București – Craiova; • Arad – Oradea; • Sibiu — Copșa Mică; • Oradea – Satu Mare – Halmeu; • Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare; • Dej – Beclean – Ilva Mică; • Adjud – Siculeni; • Filiași – Tg. Jiu – Petroșani – Simeria; • Pitești – Slatina – Craiova; • Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca; • Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași. Se vor furniza dovezi privind conformitatea cu procedurile de autorizare din cadrul evaluării impactului asupra mediului în conformitate cu Directiva 2011/92/UE, pentru a se asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). Se va atinge/menține starea ecologică bună/potențialul ecologic bun al corpurilor de apă relevante în conformitate cu cerințele Directivei-cadru 2000/60/CE privind apa și se va demonstra acest lucru pe baza celor mai recente date justificative relevante. Sistemul de cale ERTMS ar trebui să fie certificat pentru interoperabilitate europeană.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MTI/CFR