Măsură

Nume:
I3.a Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu
ID:
C3 – I3.a
Componenta:
Managementul deșeurilor
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
13 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
56
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
43
Descriere:
Operaționalizarea echipamentelor pentru 43 de comisariate ale Gărzii de Mediu pentru activități de monitorizare și control al gestionării deșeurilor pentru a se asigura creșterea gradului de trasabilitate a deșeurilor, o vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deșeuri și, implicit, reducerea cantităților de deșeuri transportate ilegal. Se vor achiziționa următoarele echipamente: – 1 sistem integrat TIC care va deservi cele 43 de comisariate; – 8 sisteme de scanare a camioanelor; – 271 de camere video de bord; – 16 vehicule aeriene fără pilot – 8 vehicule utilitare echipate cu comunicații radio pentru transportul echipamentelor de monitorizare; – 709 camere video purtate pe corp. Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri trebuie să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
57
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
400
Descriere:
400 de misiuni de control efectuate de comisariatele Gărzii Naționale de Mediu cu ajutorul echipamentelor digitale achiziționate conform jalonului 56, pentru activități de monitorizare și control.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP