Măsură

Nume:
I2 Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile
ID:
C3 – I2
Componenta:
Managementul deșeurilor
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
255 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
55
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
254
Descriere:
Cel puțin 254 de sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile vor fi înființate și puse în funcțiune, în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor, după cum urmează: – 150 de sisteme comunale integrate (platformă comunală, platforme individuale pentru fermierii mici și mijlocii și echipamente personalizate pentru gestionarea compostului); – 94 de sisteme comunale integrate pentru comunitățile cu platformă comunală existentă (platforme individuale pentru fermierii mici și mijlocii și echipamente personalizate pentru gestionarea compostului); – 5 sisteme de compostare pentru comunitățile cu ferme mari (stație de compostare și echipamente personalizate pentru gestionarea compostului); – 5 sisteme de biogaz pentru comunitățile cu ferme foarte mari (cu capacități electrice de cel puțin 300 kW și capacități de încălzire de cel puțin 300 kW). Aceste instalații trebuie să respecte Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” [C(2023) 6454 final] prin îndeplinirea criteriilor în materie de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolele 29-31 și prin respectarea normelor privind biocombustibilii pe bază de culturi alimentare și furajere prevăzute la articolul 26 din Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (REDII), precum și a actelor de punere în aplicare și a actelor delegate conexe. Fermele mari și comunitățile de fermieri (comune și orașe) sunt vor fi selectate luând în considerare cel mai mare impact pozitiv de mediu raportat la costul public al investiției, pe baza unor orientări care specifică în mod clar criteriile de selecție, inclusiv: – numărul de animale, pentru a dovedi sursa reală (nu istorică) a poluării; – concentrația și tendința nitraților în apele subterane; – disponibilitatea unui amplasament adecvat pentru construcții; – analiză cost-beneficii pozitivă; demonstrarea sustenabilității pe termen lung a investiției, inclusiv a modelelor de economie circulară (cu accent pe stațiile de biogaz); – disponibilitatea resurselor financiare pentru cofinanțare și pentru operarea în continuare a investițiilor; – consultări publice pozitive care demonstrează acceptarea socială a investiției de mediu. Fermierii mici și mijlocii care vor beneficia de platforme mici trebuie să locuiască în comunități în care platformele de gestionare a gunoiului de grajd sunt funcționale sau în care se vor construi platforme noi și să fie proprietarii animalelor crescute în comunitățile respective. Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri trebuie să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP