Măsură

Nume:
I1.d Construirea de instalații de reciclare a deșeurilor în vederea atingerii țintelor de reciclare din pachetul economiei circulare
ID:
C3 – I1.d
Componenta:
Managementul deșeurilor
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
220 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
54
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
26
Descriere:
26 de instalații de reciclare a deșeurilor vor fi construite și puse în funcțiune în vederea atingerii țintelor de reciclare ale Strategiei naționale privind economia circulară și în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor/planurile județene de gestionare a deșeurilor și cu Planul de gestionare a deșeurilor din Municipiul București. Se va acorda sprijin operatorilor economici privați care investesc în instalații de reciclare a deșeurilor colectate separat pentru a reduce impactul deșeurilor asupra mediului și a populației, pentru a reduce consumul de resurse în vederea promovării dezvoltării economice durabile în toate regiunile și pentru a atinge obiectivele de reciclare din pachetul privind economia circulară. Se va acorda prioritate proiectelor de ultimă generație, digitalizate prin propriul design de operare, monitorizare și intervenție, ceea ce va reduce consumurile tehnologice de energie, transport tehnologic, mentenanță. Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri trebuie să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP