Măsură

Nume:
I1.b Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local
ID:
C3 – I1.b
Componenta:
Managementul deșeurilor
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
200.1 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
50
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
7 000
Descriere:
Cel puțin 7 000 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor înființate și operaționale, în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor/planurile județene de gestionare a deșeurilor și cu Planul de gestionare a deșeurilor din Municipiul București. Insulele ecologice digitalizate vor deservi zonele cu blocuri de apartamente din localități. Se va acorda prioritate comunităților cu cele mai mari nevoi, în corelare cu planurile județene de gestionare a deșeurilor/Panul național de gestionare și în complementaritate cu investițiile politicii de coeziune, pe baza următoarelor criterii: – capacitatea de generare a deșeurilor în raport cu dimensiunea localității (municipii de rang I, municipii de rang II și orașe); – nivelul actual scăzut de colectare separată a deșeurilor; – disponibilitatea instalațiilor existente de tratare a deșeurilor. Insulele ecologice digitalizate vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere, în special în zonele cu blocuri de apartamente, pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri metalice, deșeuri de sticlă, deșeuri biologice și deșeuri reziduale. Fiecare insulă ecologică va deservi cel puțin 200 de locuitori.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
51
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
7 000
Obiectiv:
13 752
Descriere:
13 752 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor înființate și operaționale, în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor/planurile județene de gestionare a deșeurilor și cu Planul de gestionare a deșeurilor din Municipiul București. Insulele ecologice digitalizate vor deservi zonele cu blocuri de apartamente din localități. Se va acorda prioritate comunităților cu cele mai mari nevoi, în corelare cu planurile județene de gestionare a deșeurilor/Panul național de gestionare și în complementaritate cu investițiile politicii de coeziune, pe baza următoarelor criterii: – capacitatea de generare a deșeurilor în raport cu dimensiunea localității (municipii de rang I, municipii de rang II și orașe); – nivelul actual scăzut de colectare separată a deșeurilor; – disponibilitatea instalațiilor existente de tratare a deșeurilor.Insulele ecologice digitalizate vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere, în special în zonele cu blocuri de apartamente, pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri metalice, deșeuri de sticlă, deșeuri biologice și deșeuri reziduale. Fiecare insulă ecologică va deservi cel puțin 200 de locuitori.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP