Măsură

Nume:
I1.a Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar
ID:
C3 – I1.a
Componenta:
Managementul deșeurilor
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
452.2 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
48
Termen:
2024 T3
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
250
Descriere:
Cel puțin 250 de centre de colectare cu aport voluntar înființate și operaționale, în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor/planurile județene de gestionare a deșeurilor și cu Planul de gestionare a deșeurilor din Municipiul București. Centrele de colectare cu aport voluntar vor deservi comunități de până la 50 000 de locuitori. Centrele vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate într-un sistem de tipul „din ușă în ușă”, respectiv a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor care nu pot fi colectate în pubele individuale, precum și a fluxurilor speciale de deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri provenite din activități de construcție și demolări). Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri trebuie să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
49
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
250
Obiectiv:
565
Descriere:
565 de centre de colectare cu aport voluntar înființate și operaționale, în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor/planurile județene de gestionare a deșeurilor și cu Planul de gestionare a deșeurilor din Municipiul București. Centrele de colectare cu aport voluntar vor deservi comunități de până la 50 000 de locuitori. Centrele vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate într-un sistem de tipul „din ușă în ușă”, respectiv a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor care nu pot fi colectate în pubele individuale, precum și a fluxurilor speciale de deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri provenite din activități de construcție și demolări).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP