Măsură

Nume:
Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor
ID:
C16 – I7
Componenta:
REPowerEU
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
71 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
528
Termen:
2024 T2
Jaloane:
Publicarea specificațiilor cererii de proiecte
Ținte:
Publicarea specificațiilor cererii de proiecte
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Cererile de proiecte pentru bonurile valorice care urmează să fie utilizate pentru renovările locuințelor ce vizează eficiența energetică trebuie să fi fost publicate online. Bonurile valorice fac obiectul unor criterii de selecție care prevăd că prin fiecare renovare trebuie să se obțină economii de energie primară de cel puțin 30 % față de starea anterioară renovării. Numai clădirile din categoriile de eficiență energetică G, F, E și D sunt eligibile. Investiția se va efectua de a lungul a două axe: – axa I – în cadrul căreia sunt eligibile numai gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și consumatorii de energie vulnerabili. În cadrul acestei axe, investiția le oferă proprietarilor de locuințe, prin intermediul bonurilor valorice, granturi pentru o renovare combinată ce vizează eficiența energetică și instalarea de panouri solare pe clădirile rezidențiale unifamiliale. În cadrul axei I, fiecare renovare ce vizează eficiența energetică este completată de instalarea de panouri solare cu o capacitate netă de cel puțin 3 kW. – axa II – este deschisă tuturor gospodăriilor. În cadrul acestei axe, investiția le oferă proprietarilor de locuințe, prin intermediul bonurilor valorice, granturi pentru renovări ce vizează eficiența energetică a clădirilor rezidențiale unifamiliale. Cererile de proiecte din cadrul axei II sunt lansate după cele din cadrul axei I. Cel puțin 50 % din bugetul măsurii se alocă axei I. Locuințele clasificate în clasele de risc seismic RsI și RsII sunt excluse de la finanțarea intervențiilor în materie de eficiență energetică.
Observații:
Stare:
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Numar secvențial:
529
Termen:
2026 T3
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr (locuințe)
Referință:
0
Obiectiv:
33 000
Descriere:
Cel puțin 33 000 de locuințe trebuie să fi fost renovate în conformitate cu cerințele stabilite la jalonul 528.
Observații:
Stare:
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil: