Măsură

Nume:
I4. Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării
ID:
C16 – I4
Componenta:
REPowerEU
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
610.76 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
515
Termen:
2024 T2
Jaloane:
Publicarea specificațiilor cererii de propuneri
Ținte:
Publicarea specificațiilor cererii de propuneri
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Cererile de propuneri de proiecte pentru bonurile valorice care urmează să fie utilizate pentru instalarea de panouri solare și de sisteme de stocare a energiei electrice trebuie să fi fost publicate online. Bonurile valorice fac obiectul unor criterii de selecție care prevăd că fiecare bon valoric vizează instalarea de noi sisteme de panouri solare (cu o capacitate netă de cel puțin 3 kW) sau de sisteme de stocare a energiei electrice (cu o capacitate utilizabilă de stocare a energiei electrice de cel puțin 5 kWh). Sistemele de stocare a energiei electrice de sine stătătoare sunt eligibile pentru sprijin numai în cazul în care proprietarii de locuințe dețin deja un sistem de panouri solare (cu o capacitate netă de cel puțin 3 kW).
Observații:
Stare:
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Numar secvențial:
516
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
122 000
Descriere:
122 000 de bonuri valorice trebuie să fi fost plătite pentru panouri solare și/sau sisteme de stocare a energiei electrice
Observații:
Stare:
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil: