Măsură

Nume:
R1. Crearea unui cadru juridic pentru utilizarea terenurilor de stat ca zone de accelerare pentru investițiile în sursele regenerabile de energie
ID:
C16 – R1
Componenta:
REPowerEU
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
0.76 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
508
Termen:
2024 T1
Jaloane:
Echipamentul este livrat
Ținte:
Echipamentul este livrat
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Următoarele echipamente trebuie să fi fost livrate ADS: 1. cel puțin două servere care susțin noul sistem digital performant și patru laptopuri echipate cu software-ul necesar (de exemplu, Self-CAD, TopoLT, DIGI I Terra); 2. cel puțin patru drone cu stații de transmisie RTK; 3. cel puțin patru vehicule de teren cu emisii zero.
Observații:
Stare:
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Numar secvențial:
509
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Dispoziție privind intrarea în vigoare
Ținte:
Dispoziție privind intrarea în vigoare
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Modificările aduse legislației primare sau secundare relevante, inclusiv actelor adoptate de autoritatea națională de reglementare, intră în vigoare și introduc un cadru specific de reglementare și de sprijin pentru dezvoltarea și utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului care sunt administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS) ca zone de accelerare a investițiilor în surse regenerabile de energie (SRE), inclusiv, dar fără a se limita la: 1. desemnarea zonelor de accelerare a produceri de energie din surse regenerabile pe terenurile degradate care nu sunt utilizate pentru agricultură, inclusiv a capacității disponibile de instalare a surselor regenerabile de energie; 2. cerințe legale reduse și procese de autorizare mai scurte și simplificate, astfel încât noile capacități să poată fi autorizate în termen de șase luni; 3. digitalizarea autorizării.
Observații:
Stare:
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Numar secvențial:
510
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Registrul național unic este înființat și operațional
Ținte:
Registrul național unic este înființat și operațional
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Se instituie și se completează cu datele relevante un registru național unic al terenurilor aflate în proprietatea statului. Terenurile sunt clasificate pe baza unor criterii clare de clasificare și identificare a categoriilor de folosință a terenurilor, fiind incluse 84 000 hectare de teren (identificate în prealabil ca fiind degradate/neproductive) care au fost desemnate ca zone de accelerare pentru producerea de energie din surse regenerabile, cu excepția cazului în care studii pedologice independente confirmă inadecvarea acestora.
Observații:
Stare:
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Numar secvențial:
511
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Semnarea contractelor
Ținte:
Semnarea contractelor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
În urma unei prime runde de proceduri de licitație, trebuie să fie semnate contracte de concesiune funciară pentru implementarea de noi capacități de producție din surse regenerabile în zonele aflate în proces de accelerare.
Observații:
Stare:
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil: