Măsură

Nume:
I17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine și spații de recreere)
ID:
C15 – I17
Componenta:
Educație
Pilon:
Copii, tineri, educație și competențe
Buget:
260 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
503
Termen:
2025 T3
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
15 545
Descriere:
construirea a 3 998 și extinderea/modernizarea a 11 547 de spații de recreere și lectură în campusurile universitare, în special pentru studenții defavorizați; În acest context, cel puțin 90 % din costurile legate de renovare se referă la îmbunătățirea eficienței energetice.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației Universitatile publice
Numar secvențial:
504
Termen:
2025 T3
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
5 275
Descriere:
Construirea a 2 787 și extinderea/modernizarea a 2 488 de cantine în campusurile universitare. Contractele vor include o cerință minimă de reducere a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere cu 30 % a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării. În acest context, cel puțin 90 % din costurile legate de renovare se referă la îmbunătățirea eficienței energetice. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației Universitatile publice
Numar secvențial:
505
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
15 320
Descriere:
Construirea a 3 749 și extinderea/modernizarea a 11 571 de locuri de cazare în campusuri universitare, dedicate studenților proveniți din medii socioeconomice defavorizate, cu dizabilități, unele minorități etnice sau din familii monoparentale etc., care vor avea prioritate în obținerea unui loc în campusurile universitare nou- construite. Contractele vor include o cerință minimă de reducere a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere cu 30 % a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării. În acest context, cel puțin 90 % din costurile legate de renovare se referă la îmbunătățirea eficienței energetice. Locurile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației Universitatile publice
Numar secvențial:
506
Termen:
2026 T1
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
0
Obiectiv:
40 %
Descriere:
Cel puțin 40 % din cele 15 545 de spații de recreere, 5 276 de locuri de cantină și 15 320 de locuri de cazare vor fi rezervate pentru studenții din medii defavorizate. Studenții care primesc bursă socială vor avea prioritate pentru a obține locuri în infrastructura universitară modernizată. Această condiție va fi prevăzută ca fiind obligatorie pentru universitățile publice în ghidul financiar aferent apelurilor de proiecte pentru modernizarea infrastructurii universitare. Universitățile vor transmite rapoarte anuale Ministerului Educației privind utilizarea infrastructurii modernizate.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației Universitatile publice