Măsură

Nume:
R7. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului
ID:
C15 – R7
Componenta:
Educație
Pilon:
Copii, tineri, educație și competențe
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
494
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Semnarea contractului
Ținte:
Semnarea contractului
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Reforma guvernanței se va baza pe analiza funcțională a sistemului de educație și formare profesională și se va desfășura pe două niveluri: I. Reforma managementului și II. Descentralizarea Ministerul Educației va contracta asistență tehnică externă pentru: – analiza guvernanței actuale a sistemului de învățământ preuniversitar; – formularea de recomandări și a unui plan de îmbunătățire a managementului unităților de învățământ prin intermediul unui program- pilot; – furnizarea de orientări pentru conceperea programului de formare și îndrumare. În vederea creșterii capacității sistemului de management al învățământului preuniversitar și a creșterii autonomiei școlilor va fi elaborat un plan de măsuri.
Observații:
A fost semnat un contract de consultanță cu Banca Mondială în ultima zi a lunii martie.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației
Numar secvențial:
495
Termen:
2024 T3
Jaloane:
Adoptarea planului de măsuri de reformare a guvernanței
Ținte:
Adoptarea planului de măsuri de reformare a guvernanței
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Planul de măsuri de reformare a guvernanței va reforma politicile de resurse umane/recrutare a managerilor educaționali și se va realiza etapizat prin: – revizuirea metodologiei de concurs pentru directori astfel încât să se coreleze cu metodologia de evaluare a managerilor educaționali în sistemul preuniversitar și să contribuie la creșterea atractivității funcției de director în rândul profesioniștilor; – transferul de competențe de la inspectoratele școlare județene către Direcțiile Județene de Asigurare a Calității și Inspecția Subordonată a Școlilor din cadrul ARACIP. – program de granturi pentru sprijinirea școlilor pentru testarea abordării, pe baza unei cereri care va fi evaluată de experți din cadrul Ministerului Educației. Școlile care participă la programul-pilot vor consulta mai întâi consiliul școlar al elevilor și consiliul reprezentativ al părinților. Programul-pilot care va implica cele 60 de școli va lua în considerare curriculumul școlar, guvernanța și managementul școlii și va identifica domeniile în care managementul și calitatea predării/învățării pot fi îmbunătățite.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației