Măsură

Nume:
I12. Schema de granturi pentru consorții școlare rurale
ID:
C15 – I12
Componenta:
Educație
Pilon:
Copii, tineri, educație și competențe
Buget:
29.97 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
493
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
3
Descriere:
Vor fi create trei consorții școlare rurale pentru a consolida mediul educațional rural prin asigurarea unor condiții optime de predare, asigurând totodată respectarea principiului echității sociale. Consorțiile vor fi selectate pe baza a cel puțin două criterii: i) dacă demonstrează declinul demografic al microregiunii pe care o vizează în ultimii șapte ani și ii) dacă dovedesc un angajament scris al autorităților publice locale responsabile de zona vizată. Fiecare consorțiu va construi infrastructura necesară pentru asigurarea calității procesului educațional, care include crearea unui campus modern cu o capacitate de 300-1 500 locuri, inclusiv spații pentru activități de tip after-school, săli și terenuri de sport, spații pentru ateliere de practică, laboratoare, spații pentru desfășurarea activităților nonformale, bucătărie și spații de cazare pentru elevi și cadrele didactice. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. La selecția școlilor se va acorde prioritate școlilor situate în zone rurale, izolate și subdezvoltate.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
GAL-uri sau asocieri de GAL-uri