Măsură

Nume:
I11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare
ID:
C15 – I11
Componenta:
Educație
Pilon:
Copii, tineri, educație și competențe
Buget:
600 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
489
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Semnarea contractelor financiare de echipare a sălilor de clasă cu mobilier
Ținte:
Semnarea contractelor financiare de echipare a sălilor de clasă cu mobilier
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Semnarea contractelor financiare de echipare a sălilor de clasă ale unităților de învățământ preuniversitar, a centrelor județene de resurse și asistență educațională și a unităților de învățământ extracuriculare din rețeaua școlară, pe baza standardelor minime privind echiparea sălilor de clasă/a laboratoarelor/a atelierelor școlare. Pentru a asigura coerența acestora, Ministerul Educației va formula recomandări pentru beneficiari cu privire la specificațiile tehnice care trebuie incluse în caietul de sarcini. Se va acorda prioritate unităților de învățământ care nu au beneficiat de acest tip de investiții în ultimii 5 ani.
Observații:
Apelul nu a fost lansat, ghidurile nu au fost încă finalizate.
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației Universitatile publice
Numar secvențial:
490
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Semnarea contractelor financiare de echipare a laboratoarelor de știință din școli/cabinetelor școlare
Ținte:
Semnarea contractelor financiare de echipare a laboratoarelor de știință din școli/cabinetelor școlare
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Semnarea contractelor financiare de echipare a laboratoarelor de știință/cabinetelor școlare ale unităților de învățământ preuniversitar, a centrelor județene de resurse și asistență educațională și a unităților de învățământ extracuriculare din rețeaua școlară, pe baza standardelor minime privind echiparea sălilor de clasă/a laboratoarelor/a cabinetelor școlare. Pentru a asigura coerența acestora, Ministerul Educației va formula recomandări pentru beneficiari cu privire la specificațiile tehnice care trebuie incluse în caietul de sarcini. Toate cabinetele și laboratoarele de știință școlare, altele decât laboratoarele ITC, vor fi echipate cu mobilier, materiale și echipamente didactice, pe baza standardelor de dotare aprobate în cadrul reformei 6. Se va acorda prioritate unităților de învățământ care nu au beneficiat de acest tip de investiții în ultimii 5 ani și care sunt situate în zonele rurale.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației Universitatile publice
Numar secvențial:
491
Termen:
2024 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
75 000
Descriere:
75 000 de săli de clasă ale unităților de învățământ preuniversitar, de centre județene de resurse și asistență educațională și unități de învățământ extracuriculare din rețeaua școlară vor fi echipate în conformitate cu specificațiile de la jalonul 489. Dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a cabinetelor școlare se va face pe baza standardelor în materie de dotare aprobate în cadrul reformei R6. Se va acorda prioritate școlilor cu mobilier deteriorat și celor în care mobilierul nu a fost schimbat în ultimii 5 ani.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației, autorități ale administrației publice locale, ISJ uri, unitatile de invatamant
Numar secvențial:
492
Termen:
2024 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
10 000
Descriere:
10 000 de laboratoare de știință și cabinete școlare vor fi echipate în conformitate cu specificațiile de la jalonul 490.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației, autorități ale administrației publice locale, ISJ uri, unitatile de invatamant