Măsură

Nume:
I10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi
ID:
C15 – I10
Componenta:
Educație
Pilon:
Copii, tineri, educație și competențe
Buget:
425 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
486
Termen:
2024 Q4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
1 218
Descriere:
1 218 de microbuze electrice vor fi achiziționate și folosite pentru transportul elevilor din localitățile izolate, în special în zonele rurale. Criteriile luate în considerare pentru selectarea beneficiarilor vor include numărul de elevi care fac naveta, distanța navetei, distribuția geografică egală, conexiunea electrică a școlilor sau disponibilitatea de a instala o stație de încărcare. Va fi lansata o procedura de achiziție publica a microbuzelor electrice prin intermediul ISJ urilor/UAT urilor (inspectoratele școlare județene/unitățile administrativ-teritoriale).
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației, autorități ale administrației publice locale, ISJ uri, unitatile de invatamant
Numar secvențial:
487
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr (m2)
Referință:
0
Obiectiv:
238 905
Descriere:
Ministerul Educației va dezvolta o rețea de școli sustenabile, prietenoase cu mediul, cu un curriculum bazată în mare parte pe educația pentru protecția mediului înconjurător. 238 905 m2 vor beneficia de lucrări de renovare (izolație termică, panouri solare, laboratoare de științele naturii, spații verzi, facilități pentru colectarea selectivă a deșeurilor). La selecția școlilor verzi se va urmări asigurarea acoperirii naționale, atât în zonele rurale, cât și în cele urbane. Pentru renovări, contractele vor include o cerință minimă de reducere a consumului de energie pentru încălzire cucel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere cu 30 % a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației, autorități ale administrației publice locale, ISJ uri, unitatile de invatamant
Numar secvențial:
488
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr (m2)
Referință:
0
Obiectiv:
36 951
Descriere:
36 951 m2 de școli verzi vor fi construite de către firme de construcții specializate în zonele cu creștere demografică identificate. Școlile verzi sunt școli cu înaltă performanță energetică, fiind construite pentru a avea mai multă lumină naturală, o mai bună ventilație și cu materiale de construcție verzi, cum ar fi covoarele și vopselele din materiale naturale reciclabile. Costurile de funcționare pentru energie și apă într-o școală verde pot fi reduse cu 20 % până la 40 %. Prin tipul de construcție și prin instalațiile existente, școlile verzi reduc semnificativ emisiile de dioxid de carbon și consumul de apă cu până la 32 %. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației, autorități ale administrației publice locale, ISJ uri, unitatile de invatamant