Măsură

Nume:
R5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației
ID:
C15 – R5
Componenta:
Educație
Pilon:
Copii, tineri, educație și competențe
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
477
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Dispoziție legală în OM care indică intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind standardele în materie de echipare
Ținte:
Dispoziție legală în OM care indică intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind standardele în materie de echipare
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Noul ordin ministerial va defini standardele minime privind echipamentele tehnice pentru școli pentru a asigura calitatea activităților educaționale desfășurate în mediul virtual și prin intermediul tehnologiei virtuale.
Observații:
Aceasta este o etapă intermediară pentru buna folosire a investiției masive în digitalizarea educației pe care am pus-o în PNRR – 700 milioane de euro. 5300 de școli vor avea laboratoare informatice complete și 1100 vor avea smart labs. Acest ordin standardizează dotările respective.

Ministerul Educației a fost destul de opac în elaborare, nu a pus în consultare publică documentul, l-a adoptat în ultima zi și încă nu e publicat la data scrierii raportului. Din informațiile noastre a fost consultat cu Comisia Europeană.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației
Numar secvențial:
478
Termen:
2022 T2
Jaloane:
Dispoziție a legii care indică intrarea în vigoare a actului legislativ care stabilește profilul viitorului cadru didactic în ceea ce privește competențele digitale și evaluare competențelor digitale
Ținte:
Dispoziție a legii care indică intrarea în vigoare a actului legislativ care stabilește profilul viitorului cadru didactic în ceea ce privește competențele digitale și evaluare competențelor digitale
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Noua lege care stabilește profilul viitorului cadru didactic privind competențele digitale și modalitatea de evaluare a competențelor digitale în cadrul examenelor de grad didactic: – va stabili profilul de competențe al profesionistului în educație, precum și mecanismul de validare a competențelor digitale ale cadrelor didactice în cadrul examenelor de grad didactic, în conformitate cu Cadrul european al competențelor digitale pentru personalul din domeniul educației57; – va integra în Programul- cadru de învățământ, în Programele de formare psihopedagogică și în cel aferent Masteratului didactic, a unor module pentru dezvoltarea competențelor digitale ale viitoarelor cadre didactice și pentru familiarizarea și utilizarea de metode și tehnici de predare moderne, conform Cadrului DigCompEdu; – va elabora cadrul de derulare a inspecției școlare (monitorizarea și evaluarea activităților didactice derulate în mediul virtual); va elabora metodologii de evaluare pentru mediul online, a performanțelor școlare ale elevilor, inclusiv va elabora o platformă de evaluare securizată a competențelor elevilor.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** Lipsește momentan dispoziția legală, jalonul nu este îndeplinit până la apariția acesteia.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației
Numar secvențial:
479
Termen:
2024 Q2
Jaloane:
Dispoziție legislativă care indică intrarea în vigoare a Cadrului național de referință pentru competențe digitale
Ținte:
Dispoziție legislativă care indică intrarea în vigoare a Cadrului național de referință pentru competențe digitale
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a legislației prin care se instituie Cadrul național de referință pentru îmbunătățirea competențelor digitale în învățământul preuniversitar în conformitate cu DigComp: Cadrul european al competențelor digitale pentru cetățeni58.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației