Măsură

Nume:
I7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare
ID:
C15 – I7
Componenta:
Educație
Pilon:
Copii, tineri, educație și competențe
Buget:
43.6 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
475
Termen:
2025 T3
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
57
Descriere:
57 de licee agricole vor beneficia de sprijin pentru: – modernizarea, renovarea și extinderea laboratoarelor școlare, a atelierelor și a laboratoarelor de informatică, a cantinelor, a căminelor pentru elevi; – achiziționarea de materiale biologice, echipamente agricole și utilaje pentru executarea lucrărilor agricole; – formarea cadrelor didactice pe baza unei programe specifice legate de agricultură elaborate împreună de Ministerul Agriculturii și Ministerul Educației. Fiecare liceu agricol va fi dotat cu un laborator informatic care să includă simulatoare și softuri necesare activităților teoretice și practice de predare/învățare. Ministerul Educației și Ministerul Agriculturii vor avea atribuții în oferirea de granturi și a unor cheltuieli materiale pentru îmbunătățirea calității învățământului liceal agricol, sporind atractivitatea ofertelor educaționale. Contractele vor include o cerință minimă de reducere a consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere cu 30 % a economiilor de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării. În acest context, cel puțin 90 % din costurile legate de renovare se referă la îmbunătățirea eficienței energetice. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. Tipuri de lucrări necesare pentru a asigura îmbunătățirea performanței energetice atât pentru clădirile noi, cât și pentru cele vechi: – conectarea la rețeaua de gaze naturale și instalarea de cazane pe gaz și/sau înlocuirea în clădirile vechi a cazanelor pe cărbune și pe gaz existente, după caz; – instalarea de cazane pentru încălzire în clădirile noi; – instalarea de panouri fotovoltaice pentru clădirile noi care au terenuri disponibile pentru utilizarea acestui sistem de încălzire.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educatiei, Min Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Numar secvențial:
476
Termen:
2025 T3
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
18 000
Obiectiv:
20 000
Descriere:
Numărul elevilor înscriși în cele 57 de licee tehnologice, cu un profil predominant agricol, în anul școlar 2025- 2026 va crește cu 11,1 % în comparație cu anul școlar 2020-2021.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educatiei, Min Agriculturii și Dezvoltării Rurale