Măsură

Nume:
I6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate
ID:
C15 – I6
Componenta:
Educație
Pilon:
Copii, tineri, educație și competențe
Buget:
338 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
472
Termen:
2025 T3
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
10
Descriere:
Se vor construi 10 campusuri profesionale integrate pentru educație și formare profesională. Fiecare consorțiu va primi un grant pentru dezvoltarea infrastructurii campusurilor. Campusurile vor aparține centrelor de învățământ dual. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. Fiecare campus profesional integrat construit va fi echipat pentru ateliere digitale, pe baza unui concept de digitalizare adaptat profilului liceelor și universităților tehnologice. Prin urmare, universitățile și liceele tehnologice care vor fi implicate în structura de parteneriat legată de centrele de învățământ dual vor putea beneficia de granturi specifice.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației/ consortii de invatamant dual
Numar secvențial:
473
Termen:
2026 T1
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
10
Descriere:
10 consorții de învățământ dual, fiecare alcătuit din cel puțin următoarele tipuri de entități: autorități publice locale, întreprinderi locale, școli profesionale și tehnice, universități tehnice, pentru a sprijini angajatorii să joace un rol activ în formarea elevilor și a studenților. Procesul de selecție va avea la bază o metodologie unitară, elaborată de Ministerul Educației, aplicabilă la nivel național pentru a identifica cele mai adecvate și de impact structuri parteneriale regionale. Criteriile de selecție sunt următoarele: – fiecare structură de parteneriat care va sta la baza creării consorțiului de învățământ dual este alcătuită din următoarele tipuri de entități: unități de învățământ profesional și tehnic inclusiv dual, universități tehnologice, agenți economici și autorități publice locale, alți parteneri naționali/europeni relevanți care pot aduce plusvaloare consorțiului; – consorțiile de învățământ dual participă ca structuri funcționale, în baza unui acord de colaborare agreat înainte de depunerea ofertei de participare; – potențialul economic și demografic oferit de zona unde va funcționa consorțiul regional de învățământ dual; – de preferat, fiecare structură partenerială va fi amplasată într-o regiune distinctă/în fiecare regiune de dezvoltare, pentru a asigura o distribuție geografică egală la nivel național; – pentru a se asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate prevăzute în mandatul pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte vor conține o listă de excludere a anumitor activități.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației / Autoritati Locale
Numar secvențial:
474
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
1 847
Obiectiv:
3 000
Descriere:
Creșterea cu cel puțin 60 % a numărului de elevi înscriși în ruta duală completă. În 2020, 1 847 de elevi au absolvit ruta duală. În urma măsurilor de sprijinire a centrelor de învățământ dual, se estimează că 3 000 de elevi vor absolvi ruta duală completă. Fiecare campus profesional integrat construit va fi echipat pentru ateliere digitale, pe baza unui concept de digitalizare adaptat profilului liceelor și universităților tehnologice. Astfel, se va asigura transformarea digitală.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației