Măsură

Nume:
I5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii
ID:
C15 – I5
Componenta:
Educație
Pilon:
Copii, tineri, educație și competențe
Buget:
43 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
469
Termen:
2023 T1
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
45 000
Descriere:
Cel puțin 45 000 de utilizatori vor fi instruiți să utilizeze SIIIR și instrumentul informatic MATE. Modulele cursului de formare trebuie să fie adaptate la: – nevoile și competențele elevilor (educație favorabilă incluziunii), abordările didactice centrate pe elev, competența interculturală și evaluarea formativă; – îmbunătățirea condițiilor de predare; – furnizarea de cursuri de formare pentru utilizarea modulului informatic MATE; – dezvoltarea și punerea în aplicare a unor campanii de sensibilizare pentru elevi și cadre didactice, care ar putea fi adaptate pentru elevii din grupurile defavorizate. – îmbunătățirea competențelor socioemoționale ale elevilor pentru finalizarea învățământului obligatoriu.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației