Măsură

Nume:
R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii
ID:
C15 – R3
Componenta:
Educație
Pilon:
Copii, tineri, educație și competențe
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
462
Termen:
2021 T4
Jaloane:
Dispoziție a hotărârii de guvern care indică intrarea în vigoare a Programului național pentru reducerea abandonului școlar
Ținte:
Dispoziție a hotărârii de guvern care indică intrarea în vigoare a Programului național pentru reducerea abandonului școlar
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Va intra în vigoare o Hotărâre de Guvern privind realizarea programului național pentru reducerea abandonului școlar, inclusiv punerea în aplicare a Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație în școlile incluse în program, cu obiective stabilite în timp, fundamentat pe dovezi și rentabil. Programul național de implementare a Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație va permite o abordare integrată și sistemică la nivel local, regional și național.
Observații:
PNRR are o sumă enormă pentru educație (3,6 miliarde euro), decizie de alocare pe care am luat-o beneficiind de sprijinul Președinției României (protecția ”prezidențială” pentru domeniul educației a contat în negocierile pe bugete, o spunem ca participanți direcți). Din acești 3,6 miliarde, principalele direcții de finanțare sunt: digitalizarea, investiții în infrastructura școlară, învățământul vocațional și combaterea abandonului școlar. Ca și în alte domenii, PNRR în Educație este o sinteză între construirea viitorului (digital, infrastructură verde) și repararea unor probleme istorice (situația dezastruoasă a învățământului vocațional și masa enormă de copii care nu ajung la școală sau o abandonează). Azi vom vorbi mai pe larg despre investițiile în abandon școlar, pentru că în 31 decembrie au fost două jaloane legate de temă. Aceste investiții merg în două direcții: a) o linie de finanțare pentru școli din zone vulnerabile, practic granturi pentru a ține copiii la școalăb) linie de finanțare pentru burse date copiiilor în pericol de abandon la trecerea de la gimnaziu la liceu (aici este un prag unde mulți copii din rural care nu au liceu aproape se lasă de școală – le oferim din PNRR burse – punte pentru a acoperi cheltuieli de mers la liceu. Ambele jaloane (462 și 464) se referă la punctul a. Au fost îndeplinite în ultimul moment, ținând în tensiune întreaga comunitate școlară, elevi, părinți, profesori, profesioniști din educație sau din lumea academică, mai ales că de aceste jaloane depinde finanțarea de măsuri concrete, la nivel de școală. În ședința din 30 decembrie 2021, Guvernul a adoptat atât Hotărârea de Guvern privind realizarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAȘ) (Jalon 462) precum și Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) (Jalon 464). Cele două jaloane sunt interdependente.MATE reglementează modalitatea de selecție a cererilor de propuneri pentru atribuirea de granturi unităților de învățământ. Practic, ce școli vor primi aceste granturi. MATE este construit pe baza a 5 indicatori:1. Ponderea profesorilor suplinitori2. Ratele de absolvire3. Procentul de elevi repetenți și în situație de abandon școlar4. Rezultatele învățării5. Decalajul rural – urban.Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație a fost realizat în cadrul a două proiecte pilot finanțate de Comisia Europeană și implementate de minister cu sprijinul Băncii Mondiale. Sistemul este construit pe elemente esențiale pentru identificarea elevilor în risc de abandon sau părăsire timpurie. Cu toate acestea însă, MATE este un mecanism tânăr, insuficient testat. El a fost aplicat pe 11 școli, pe o perioadă de mai puțin doi ani. Ca urmare, există încă riscul ca MATE să nu fie întru totul ajustat și capabil a identifica cele mai expuse școli și elevii în cel mai mare risc de abandon sau părăsire timpurie a școlii.Pentru diminuarea acestui risc, recomandarea noastră este ca aplicarea MATE să fie în complementaritate cu indicele de risc socio-educațional (IRSE). În 2016, echipa aceasta a lansat la Ministerul Fondurilor Europene programul ”Școală pentru toți”, un program masiv (și de succes) de a ține copiii săraci la școală. Atunci am avut problema absenței complete a unui mecanism de identificare a școlilor vulnerabile. IRSE a fost dezvoltat voluntar de către ONG-ul Human Catalyst și a fost prima metodologie folosită de statul român pentru a aloca resurse acolo unde este cea mai mare nevoie. Sistemul a fost deja utilizat la scară largă, în aproximativ 200 de școli beneficiare în două apeluri POCU: „Școala pentru Toți” și „Profesori Motivați”. Rezultatele ierarhizării unităților de învățământ pe baza IRSE efectuate de către Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Educației Naționale au fost aplicate ca bază de la care s-a stabilit algoritmul de alocare a punctajului suplimentar rezultat din valoarea IRSE a fiecărei școli. Ca urmare, o analiză atentă a impactului celor două apeluri și încorporarea rezultatelor aplicării IRSE pe o perioadă de minim 4 ani pot oferi răspunsuri valoroase în demersul de eficientizare a MATE, atât în ceea ce privește organizarea apelurilor de selecție a școlilor cât și în dezvoltarea unor ghiduri ale solicitanților simple, clare, care să poată fi ușor de parcurs și utilizat de către școlile potențial beneficiare.Altfel spus, în cadrul PNRR, prin MATE, ministerul Educației nu trebuie să inventeze apa caldă ci trebuie să folosească resursele și expertiza singurului proiect similar anterior, programul ”Școala pentru Toți” lansat în 2016 de Ministrul Fondurilor Europene. Nu în ultimul rând, pentru dezvoltarea unor astfel de ghiduri pentru școlile solicitante este recomandată o consultare publică largă în special cu școli beneficiare de granturi în cele două apeluri menționate anterior. Cele două sisteme, MATE și IRSE, sunt complementare și se pot potența reciproc cu scopul de a obține cea mai bună decizie de selectare a școlilor și elevilor în nevoie.Deși părăsirea timpurie a școlii a fost pe o pantă descendentă până în 2019 (s-a redus de la 19,1% în 2015 15,3% în 2019 – sursa Eurostat), a crescut ușor la 15,6% în anul 2020 ca urmare a dificultăților pe care școala românească le-a întâmpinat în pandemia cauzată de COVID 19. Această situație trebuie să țină decidenții politici în alertă, astfel încât aceștia să aibă în vedere ajustarea oricăror instrumente utilizate în combaterea părăsirii timpurii a școlii și abandonului școlar la noile realități impuse de pandemie.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației
Numar secvențial:
463
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală în OM care indică intrarea în vigoare a utilizării la nivel național a instrumentului MATE în toate școlile din învățământul primar și secundar inferior
Ținte:
Dispoziție legală în OM care indică intrarea în vigoare a utilizării la nivel național a instrumentului MATE în toate școlile din învățământul primar și secundar inferior
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Ordinul ministerial va prevedea utilizarea modulului informatic MATE la nivel național. Modulul informatic identifică riscurile, iar programul național include unitățile educaționale cu un grad ridicat de risc de abandon școlar (rata tinerilor care nu au terminat ciclul secundar inferior și care nu sunt înscriși nici în sistemul de învățământ, nici în cel de formare), respectiv unitățile care vor primi granturi.
Observații:
Ordinul privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a Metodologiei de implementare și utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 30 decembrie.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației