Măsură

Nume:
I1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe
ID:
C15 – I1
Componenta:
Educație
Pilon:
Copii, tineri, educație și competențe
Buget:
230 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
456
Termen:
2022 T2
Jaloane:
Semnarea contractelor
Ținte:
Semnarea contractelor
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Semnarea contractelor, cu distribuție teritorială, pentru grădinițe, unități de învățământ preșcolar și servicii de educație și îngrijire timpurie. Schema de granturi se va bazează pe următoarele criterii: (i) existența unei strategii la nivel local de dezvoltare a acestor servicii; (ii) numărul copiilor cu vârsta până în 3 ani raportat la capacitatea de cuprindere a serviciilor existente pe o rază de maximum 2-3 km; (iii) numărul de cereri din partea părinților, nesoluționate, pentru acest tip de servicii (cel puțin 50); (iv) o analiză a nevoilor, ținând seama de nevoile specifice ale comunităților marginalizate; (v) clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.
Observații:
Apelul a fost lansat în ultima zi a T2 2022, indicatorul de implementare se referă la semnarea contractelor.

Jalonul este în întârziere până când vor fi semnate contractele.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Numar secvențial:
457
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
110
Descriere:
110 creșe vor fi construite după lansarea schemei de granturi pentru construcția (și echiparea) lor, în conformitate cu cerințele de la jalonul 453. Cele 110 creșe, cu o capacitate cuprinsă între 40 și 110 locuri, vor fi construite de autoritățile publice locale. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. Creșele nou construite trebuie să poată oferi sprijin educațional pentru un număr maxim de 4 500 de copii. Se are în vedere construcția de creșe de dimensiuni mici, medii și mari.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MDLPA