Măsură

Nume:
R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate
ID:
C15 – R2
Componenta:
Educație
Pilon:
Copii, tineri, educație și competențe
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
453
Termen:
2022 T4
Jaloane:
– Dispoziție legală în OM care indică intrarea în vigoare a programului- cadru intersectorial – Dispoziție legală în OM care indică intrare în vigoare a regulamentului privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor complementare de educație timpurie
Ținte:
– Dispoziție legală în OM care indică intrarea în vigoare a programului- cadru intersectorial – Dispoziție legală în OM care indică intrare în vigoare a regulamentului privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor complementare de educație timpurie
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Ordinul ministerial, semnat de ministrul educației, ministrul muncii și protecției sociale, ministrul sănătății și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, va adopta și va operaționaliza, în cursul primului an al programului, programul-cadru intersectorial privind dezvoltarea serviciilor de educație timpurie, ca servicii unitare, incluzive și de calitate. Ordinul ministerial va cuprinde: – programul-cadru intersectorial, cu responsabilitățile fiecărui minister; – planuri operaționale anuale de implementare pentru punerea în aplicare a programului-cadru intersectorial. Aceste planuri anuale vor defini termenele și responsabilitățile și vor clarifica aspectele cooperării în ceea ce privește monitorizarea implementării măsurilor respective. Un pas suplimentar va fi adoptarea până la 31 decembrie 2022 a unui ordin ministerial care să reglementeze înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor complementare de educație timpurie, în vederea pregătirii lansării schemei de granturi.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** Metodologia de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare a fost aprobată pe 30 decembrie. Ordinul ministerial comun nu fusese publicat încă la data realizării acestui raport dar Ministerul Educației susținea că acesta este pe circuitul de avizare.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației
Numar secvențial:
454
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
14.1
Obiectiv:
19
Descriere:
Rata de participare a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani la serviciile de educație timpurie va crește cu 4,9 puncte procentuale. Indicatorul „participarea la îngrijirea formală a copiilor cu vârste între 0 și 3 ani” va fi extras din sondajul EU- SILC. Numărul posibil de locuri în cadrul serviciilor standard și complementare nou construite/înființate până la 31 decembrie 2025 este de aproximativ 15 000.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației
Numar secvențial:
455
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
88
Obiectiv:
91
Descriere:
Rata de participare a copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani la serviciile de educație timpurie va crește cu 3 puncte procentuale. Rata de participare se va calcula anual de către Institutul Național de Statistică (INS) pe baza informațiilor furnizate de unitățile de educație timpurie.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Educației