Măsură

Nume:
I4. Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale vizate de planul național de redresare și reziliență și monitorizarea reformelor asociate
ID:
C14 – I4
Componenta:
Bună guvernanță
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
13 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
448
Termen:
2026 T1
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
15
Descriere:
Se vor înființa cel puțin 15 inițiative de colaborare funcțională ale sectorului neguvernamental (rețele, coaliții, platforme, grupuri de organizații, inclusiv grupuri de reflecție, structuri de analiză și de cercetare) pentru a asigura participarea și contribuția efectivă a organizațiilor neguvernamentale la procesele de consultare publică. Obiectivul acestor inițiative va fi de a monitoriza crearea, adoptarea și punerea în aplicare a cel puțin 15 politici publice/reforme naționale cu semnificație pentru planul național de redresare și reziliență și în domenii de importanță socială (cum ar fi sănătatea, educația, tranziția verde). Mecanismele de colaborare vor fi stabilite și puse în aplicare prin acorduri de parteneriat, care vor stabili o strategie de acțiune definită, cu rezultate și calendare concrete și definite, axate pe asigurarea implicării active în procesele de consultare și pe monitorizarea punerii în aplicare a unei anumite politici publice naționale. Monitorizarea unor astfel de inițiative se va realiza prin intermediul a cel puțin 15 rapoarte externe de monitorizare care vor fi pregătite în mod regulat pentru fiecare inițiativă. Sprijinul acordat va acoperi cheltuielile pentru punerea în aplicare tehnică și financiară a proiectului, costurile operaționale directe și indirecte asociate acțiunilor prevăzute în proiect (organizarea de consultări, acțiuni de comunicare și diseminare, colectarea și prelucrarea datelor, expertiză în diferite domenii).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE
Numar secvențial:
449
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind dialogul social
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind dialogul social
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a unei noi legi privind dialogul social, negociată cu partenerii sociali. Legea va remedia deficiențele procesului de dialog social, astfel cum au fost evidențiate în recomandarea specifică de țară relevantă, și va fi în conformitate cu recomandările Organizației Internaționale a Muncii emise în aprilie 2018 și menționate în considerentul 25 din recomandările specifice de țară pentru 2020. De asemenea, legea va prevedea o revizuire a definiției sectoarelor economice ca bază pentru contractele colective la nivel de sector.
Observații:

Legea privind dialogul social (367/2022) a fost adoptată de Parlament pe 23 noiembrie și promulgată pe 12 decembrie.

Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS