Măsură

Nume:
I3. Crearea de structuri parteneriale între administrația publică locală și societatea civilă
ID:
C14 – I3
Componenta:
Bună guvernanță
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
20 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
447
Termen:
2026 T1
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
50
Descriere:
50 de noi parteneriate vor fi încheiate între organizațiile neguvernamentale și autoritățile administrației publice locale pentru dezvoltarea proiectelor de sprijinire a dezvoltării comunităților locale. Planurile concrete de intervenție care implică parteneriate vor fi definite la nivelul fiecărei comunități și se va acorda prioritate domeniilor precum combaterea discriminării, guvernanța participativă și bugetarea, serviciile destinate comunităților vulnerabile (cum ar fi romii sau persoanele fără adăpost), combaterea sărăciei, tranziția verde. Planurile de intervenție vor cuprinde ținte asociate, rezultate pe termen scurt și lung, bugete și angajamentul de a realiza procese de consultare periodice, transparente și favorabile incluziunii, o atribuire clară a responsabilităților către părțile implicate. Planurile de intervenție vor prevedea, de asemenea, instrumente de lucru menite să dezvolte capacitatea internă a administrației implicate în parteneriat de a servi cetățenii. Stabilirea priorităților planurilor de intervenție va face obiectul unei consultări publice și colaborative. Punerea în aplicare a fiecărui plan de intervenție este monitorizată timp de cel puțin 2 ani de la încheierea fiecărui plan. Cooperarea dintre părți și regularitatea/eficiența procesului de consultare vor fi documentate de-a lungul întregii perioade de investiții.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MIPE