Măsură

Nume:
I2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii.
ID:
C14 – I2
Componenta:
Bună guvernanță
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
13 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
446
Termen:
2025 T3
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
3
Descriere:
Finalizarea reabilitării/construcției a cel puțin 3 depozite pentru bunurile confiscate, care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate