Măsură

Nume:
I1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor
ID:
C14 – I1
Componenta:
Bună guvernanță
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
42.22 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
445
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
3
Descriere:
Investiția vizează construcția a 3 noi sedii de instanțe, care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. Accesul în clădiri va fi adaptat persoanelor cu dizabilități, iar această adaptare este însoțită de respectarea standardelor protecție împotriva incendiilor și a standardelor tehnice de protecție, inclusiv reziliența seismică. Se va acorda prioritate sediilor autorităților judiciare din zonele mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic din România.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Justiției