Măsură

Nume:
R9. Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat
ID:
C14 – R9
Componenta:
Bună guvernanță
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
17.83 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
439
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind întreprinderil e de stat
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind întreprinderil e de stat
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a Legii nr. 111/2016 modificate, eliminându-se toate excepțiile, inclusiv pentru companiile de stat de la nivel local. Aceste modificări vor (i) separa funcția de reglementare de funcția de proprietate, (ii) vor elimina orice avantaj direct sau indirect care ar putea deriva din deținerea de către stat, fie în ceea ce privește normele/reglementările pieței, finanțare, impozitare sau achiziții publice, (iii) vor garanta că orice întreprindere de stat urmărește obținerea profitabilității.
Observații:
Proiectul de lege este încă în Parlament
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Guvern
Numar secvențial:
440
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție din decizia premierului privind intrarea în vigoare a Deciziei premierului privind organizarea și funcționarea grupului operativ din cadrul Secretariatul ui General al Guvernului
Ținte:
Dispoziție din decizia premierului privind intrarea în vigoare a Deciziei premierului privind organizarea și funcționarea grupului operativ din cadrul Secretariatul ui General al Guvernului
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Pe baza recomandărilor unui grup de experți independenți, se înființează un grup operativ permanent, în conformitate cu standardele OCDE de guvernanță corporativă, care devine operațional (și anume, mandatat legal și dotat cu resurse) pentru a asigura monitorizarea aplicării standardelor de guvernanță corporativă, are responsabilitatea finală de a asigura o procedură de selecție transparentă și competitivă pentru aprobarea numirii membrilor consiliului de administrație, monitorizează, evaluează, controlează și publică raportarea periodică a indicatorilor de performanță și aplică sancțiuni pentru întreprinderile de stat care nu respectă indicatorii-cheie de performanță.
Observații:

Guvernul a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice care include înființarea și operaționalizarea grupului operativ – Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Proiectul se află momentan în Parlament.

Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Guvern
Numar secvențial:
441
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Publicarea tabloului de bord de monitorizare, cu date relevante privind dinamica indicatorilor de performanță
Ținte:
Publicarea tabloului de bord de monitorizare, cu date relevante privind dinamica indicatorilor de performanță
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Tabloul de bord de monitorizare va fi elaborat, publicat anual și utilizat la nivel central pentru raportarea și monitorizarea progreselor înregistrate în atingerea indicatorilor de performanță (financiari și nefinanciari) pentru toate categoriile de întreprinderi de stat. Se va acorda prioritate tuturor întreprinderilor din sectoare-cheie, cum ar fi transporturile, energia, utilitățile publice. În acest scop, se parcurg următoarele etape: – efectuarea unei evaluări a tuturor companiilor de stat și formularea de recomandări privind vânzarea sau listarea activelor companiilor de stat; – identificarea obiectivelor financiare și nefinanciare și un tablou de bord pentru monitorizarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru toate categoriile de întreprinderi de stat, inclusiv pentru cele din sectoare precum transportul energetic, utilitățile publice, operaționalizat de grupul operativ; – grupul operativ aprobă toate obiectivele financiare și nefinanciare și indicatorii-cheie de performanță pentru toate întreprinderile de stat, inclusiv pentru cele din sectoarele energiei și transporturilor.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Guvern
Numar secvențial:
442
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
0
Obiectiv:
50
Descriere:
Reducerea numirilor temporare la conducerea companiilor de stat la nivel central se va calcula în raport cu nivelul de referință care va fi stabilit în analiza efectuată în 2022.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Guvern
Numar secvențial:
443
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
3
Descriere:
Cel puțin 3 companii de stat listate/de tip lease/restructurate în domeniul energiei și al transporturilor, în plus față de listarea a cel puțin 15 % din acțiunile Hidroelectrica, care este vizată de obiectivul 122 din secțiunea referitoare la componenta „Energie” a prezentului document.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Guvern
Numar secvențial:
444
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
0
Obiectiv:
10
Descriere:
Reducerea numirilor temporare la conducerea companiilor de stat la nivel local se va calcula în funcție de nivelul de referință (2020) care va fi stabilit în analiza efectuată în 2022.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Guvern