Măsură

Nume:
R8. Reformarea sistemului național de achiziții publice
ID:
C14 – R8
Componenta:
Bună guvernanță
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
4.6 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
433
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind căile de atac
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind căile de atac
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Modificarea legislației naționale privind căile de atac (Legea nr. 101/2016) va introduce obligația semnării contractului cu ofertantul câștigător imediat după adoptarea deciziei Consiliului Național pentru soluționarea Contestațiilor (CNSC), înainte de soluționarea în instanță a plângerii împotriva unei decizii a CNSC.
Observații:
Modificarea a fost făcută din timpul guvernării anterioare, în august 2021 prin Ordonanța nr. 3 din 25 august 2021. Am lucrat la jaloanele din PNRR încă din perioada în care era în evaluare la Bruxelles.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANAP, Ministere de linie
Numar secvențial:
434
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Dispoziție a hotărârii de guvern care indică intrarea în vigoare a Strategiei privind achizițiile publice
Ținte:
Dispoziție a hotărârii de guvern care indică intrarea în vigoare a Strategiei privind achizițiile publice
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Obiectivele viitoarei strategii vor fi conforme cu prioritățile strategice prezentate în strategia Comisiei Europene privind achizițiile publice. În consecință, măsurile care urmează să fie incluse în planul de acțiune al viitoarei strategii se vor concentra asupra celor șase priorități de politică ale strategiei Comisiei, cu scopul de a îmbunătăți practicile de achiziții publice într-un mod colaborativ, prin colaborarea cu celelalte autorități publice și cu alte părți interesate. Strategia și măsurile sale exacte, precum și calendarul de punere în aplicare și atribuirea responsabilităților aferente vor fi convenite de Comitetul interministerial pentru achiziții publice.
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANAP, Ministerele de linie ce au reprezentanti in Comitetul Interministerial pentru Achizitii Publice
Numar secvențial:
435
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număru l de organis me operațio nale centrali zate de achiziții publice
Referință:
3 [2021]
Obiectiv:
7
Descriere:
4 organisme centralizate de achiziții publice locale suplimentare vor fi instituite și dotate cu instrumente operaționale și know-how. Categoriile exacte de bunuri/servicii/lucrări care vor face obiectul achizițiilor centralizate vor fi stabilite în urma analizei nevoilor beneficiarilor fiecărui organism centralizat de achiziții publice, dar pot include următoarele: i) materiale de birou; ii) carburant; iii) echipamente informatice; iv) servicii de comunicații; v) servicii de gestionare a infrastructurii; vi) servicii de mobilitate.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANAP
Numar secvențial:
436
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
350
Descriere:
Se va furniza formare specializată în domeniul achizițiilor publice unui număr de cel puțin 350 de persoane (atât funcționari publici, cât și agenți contractuali), în special personalului întreprinderilor de stat. Formarea specializată va contribui la îmbunătățirea capacității administrative a „marilor achizitori” și a altor autorități contractante care implementează proiecte de investiții finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență, de unde atenția acordată întreprinderilor de stat.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANAP, Ministerele de linie ce implementeaza investitii finantate prin PNRR
Numar secvențial:
437
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Sistemul SEAP interconectat și interoperabil
Ținte:
Sistemul SEAP interconectat și interoperabil
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) va fi interconectat și interoperabil cu alte baze de date: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, utilizându-se informațiile și simplificându-se procedurile de achiziții publice și controalele în beneficiul participanților la procedură.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANAP MF MJ Registru Comertului
Numar secvențial:
438
Termen:
2025 T1
Jaloane:
Sistemul electronic de achiziții publice este operațional
Ținte:
Sistemul electronic de achiziții publice este operațional
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Următoarele elemente sunt finalizate și operaționale în cadrul SEAP (sistemul electronic de achiziții publice): (1) ) dezvoltarea și implementarea noilor formulare (formulare electronice) prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 al Comisiei din 23 septembrie 2019 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986; (2) dezvoltarea și implementarea unor formulare electronice în procesul de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achiziție publică; (3) extinderea funcționalităților sistemului dinamic de achiziții publice (SAD), care a devenit operațional în martie 2021, prin funcții care să permită evaluarea automată a calificărilor, includerea catalogului electronic; (4) contractele electronice, facturarea electronică, plata electronică și instrumente pentru managementul contractului (acte adiționale, procese verbale de recepție, plăți).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANAP MFP ADR