Măsură

Nume:
R6. Intensificarea luptei împotriva corupției
ID:
C14 – R6
Componenta:
Bună guvernanță
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
426
Termen:
2021 T4
Jaloane:
Dispoziție din hotărârea de guvern care indică adoptarea Strategii naționale anticorupție
Ținte:
Dispoziție din hotărârea de guvern care indică adoptarea Strategii naționale anticorupție
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Obiectivele generale ale noii strategii anticorupție vor viza: (1) reducerea impactului corupției asupra cetățenilor; (2) consolidarea managementului integrității și a capacității administrative pentru a preveni și combate corupția; (3) consolidarea integrității în domenii prioritare; (4) îmbunătățirea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative; (5) creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție. Obiectivele specifice ale noii strategii anticorupție vor viza: (1) formarea practicienilor implicați în prevenirea și combaterea infracțiunilor împotriva mediului; (2) alocarea resurselor necesare pentru funcționarea optimă a DNA (Direcția Națională Anticorupție), a structurii de sprijin a Parchetului European, a serviciului tehnic și pentru suplimentarea posturilor de ofițeri de poliție judiciară; (3) promovarea unificării practicii judiciare în materie de corupție. În această privință, DNA va efectua o analiză a practicii judiciare în domeniul cazurilor de corupție. Noua strategie va stabili noi domenii prioritare: corupția legată de mediu, legătura dintre corupție și criminalitatea organizată, integritatea în domeniul protejării bunurilor culturale. Strategia va revizui, de asemenea, legislația privind integritatea și, prin urmare, va aduce posibile îmbunătățiri în ceea ce privește legislația specifică referitoare la: – conflictele de interese, incompatibilități; – declarația de avere; – ușile turnante (pantouflage); – consilierul de etică; – standardul general pentru publicarea din oficiu a informațiilor de interes public la nivelul autorităților publice centrale și locale (pentru a asigura coerența aplicării).
Observații:
Strategia națională anticorupție a fost aprobată prin HG nr. 1269/17.12.2021, publicată în MO nr. 1218/22.12.2021. Nu avem informații legate de reacția Comisiei Europene, vom updata acest conținut când le vom avea.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Justiției
Numar secvențial:
427
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
0
Obiectiv:
50
Descriere:
Creșterea valorii activelor sechestrate gestionate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate se va realiza ca urmare a modificărilor legislative privind consolidarea mandatului legal al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) (jalonul 422) și prin construirea depozitelor (ținta 446) pentru bunurile confiscate. Nivelul de referință pentru acest obiectiv este reprezentat de valoarea activelor confiscate, gestionate de agenție, în iunie 2021 (aproximativ 45 de milioane EUR).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
Numar secvențial:
428
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
0
Obiectiv:
70
Descriere:
Strategia prevede implementarea unui amplu mecanism de monitorizare, similar cu cel utilizat cu succes în ciclul 2016-2020. Acesta implică raportări periodice, misiuni de evaluare a conformității în instituțiile publice, rapoarte anuale de evaluare, validate de experți din sfera publică și privată. Mecanismul de evaluare a conformității strategiei include: – misiuni de evaluare inter pares desfășurate în instituțiile publice de echipe de experți din cadrul autorităților independente, al instituțiilor anticorupție, al administrației publice, al mediului de afaceri și al societății civile (acest instrument reproduce parțial experiența internațională, de exemplu GRECO); – efectuarea auditurilor externe intermediare și finale privind punerea în aplicare a strategiei. Evaluările externe analizează obiectivele strategiei, impactul acesteia, eficiența și eficacitatea măsurilor de punere în aplicare, precum și sustenabilitatea rezultatelor acesteia.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Justiției
Numar secvențial:
429
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
0
Obiectiv:
85
Descriere:
Rata de ocupare a 85 % din posturile de procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Justitiei, Directia Nationala Anticoruptie
Numar secvențial:
430
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor. Legea va transpune Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și va include dispoziții suplimentare, specifice contextului național, pentru a aborda în mod eficient aspectele legate de politica în materie de integritate.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** În acest caz, comunicarea guvernului că ar fi închis toate jaloanele este o minciună seacă. Legea nu este în vigoare, doar a fost trimisă de către guvern spre Parlament. Și nu se poate imputa Parlamentului în sine problema, pentru că Ministerul Justiției a trimis proiectul cu doar 6 zile înainte de termen. Proiectul de lege era finalizat de către Stelian Ion în fostul guvern și a fost ținut în sertar de noul ministru fără o motivație anume și apoi refăcut. Sau putea să accepte să susțină o inițiativă parlamentară depusă de USR și PNL privind transpunerea directivei europene (legea jalon este de fapt transpunerea unei directive). Guvernul nu a susținut acest proiect, ceea ce a blocat adoptarea, conform cutumei parlamentare. Pe fond, proiectul trimis de Min. Justiției la Parlament este mai slab în măsurile de protecție a avertizorilor decât proiectul aflat pe traseul parlamentar.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Justitiei, Directia Nationala Anticoruptie