Măsură

Nume:
R5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia
ID:
C14 – R5
Componenta:
Bună guvernanță
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
421
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Dispoziție a hotărârii de guvern care indică adoptarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar
Ținte:
Dispoziție a hotărârii de guvern care indică adoptarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Ministerul Justiției va pregăti noua strategie pe baza analizelor interne și a propunerilor primite în timpul procesului de consultare publică, după care strategia va fi aprobată și va intra în vigoare. Strategia va cuprinde doi piloni: (1) primul pilon va include politici de consolidare a independenței sistemului judiciar și a statului de drept. Rezultatele politicilor de consolidare a statului de drept vor fi evaluate în mod obiectiv prin intermediul unor indicatori de realizare specifici, care vor fi elaborați în cadrul strategiei. Măsurile și indicatorii vor fi pregătiți ținând seama de constatările Raportului privind statul de drept; (2) pilonul al doilea va include politici de consolidare a capacității instituționale în ceea ce privește resursele, procesele și gestionarea, precum și politicile privind calitatea și eficiența serviciilor în sistemul judiciar, cum ar fi: a) utilizarea eficientă a resurselor umane (de ex. volumul de muncă); b) politica de optimizare a infrastructurii instanțelor, inclusiv a infrastructurii fizice; c) transformarea digitală – prin intermediul următoarelor măsuri: – interacțiunea digitală a justițiabililor și a oricărei entități interesate cu sistemul judiciar; – semnătura electronică și sigiliul electronic; – disponibilitatea unei comunicări îmbunătățite a datelor pentru dosarul electronic (care reprezintă o opțiune pentru ca justițiabilii să aibă acces electronic la dosarele judiciare); – elaborarea unei strategii la nivelul întregului sector judiciar pentru digitalizarea arhivei fizice. Progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei vor fi monitorizate și evaluate utilizând un set de indicatori elaborați pe baza unor resurse obiective, cum ar fi Tabloul de bord privind justiția în UE și Raportul CE privind statul de drept.
Observații:
Strategia[13] a fost aprobată[14] în ședința de guvern din 25 martie 2022.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Justiției
Numar secvențial:
422
Termen:
2022 T2
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Actul legislativ va transpune Directiva (UE) 2019/1153 și va introduce mai multe modificări legate de extinderea mandatului instituțional, țintind aspecte precum: administrarea și valorificarea bunurilor confiscate și colaborarea cu alte organisme relevante în procesul de recuperare a prejudiciilor.
Observații:
Au fost adoptate toate actele legislative[8] necesare transpunerii Directivei (UE) 2019/1153 privind utilizarea informațiilor financiare în scopul depistării infracțiunilor și a modificărilor prevăzute în jalon. Una dintre principalele modificări o reprezintă extinderea mandatului ANABI pentru a putea identifica de active aflate în străinătate.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Justiției
Numar secvențial:
423
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legilor justiției
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legilor justiției
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Noile legi ale justiției vor prevedea următoarele: (1) consolidarea independenței judecătorilor și procurorilor; (2) recrutarea și promovarea în carieră pe principii meritocratice, împreună cu consolidarea rolului Institutului Național al Magistraturii în organizarea și desfășurarea examenelor și a concursurilor; (3) funcționarea eficientă a instanțelor, a Consiliului Superior al Magistraturii, precum și a Parchetului; (4) responsabilitatea efectivă a magistraților, dar și protecția acestora împotriva oricăror interferențe și abuzuri; (5) eficientizarea inspecției judiciare, asigurarea unor garanții mai mari de independență și imparțialitate.
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Justiției
Numar secvențial:
424
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Modificările necesare ale Codului penal și ale Codului de procedură penală vor fi adoptate și vor intra în vigoare pentru a alinia dispozițiile Codului penal și ale Codului de procedură penală care au intrat în vigoare în 2014 la dispozițiile Constituției, în conformitate cu deciziile relevante ale Curții Constituționale naționale privind constituționalitatea modificărilor recente aduse Codului penal și Codului de procedură penală.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR. Comisia Europeană a solicitat clarificări suplimentare. ***

Proiectul de lege a fost adoptat în guvern pe 28 decembrie și momentan se află la Senat, prima cameră decizională.

Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Justiției
Numar secvențial:
425
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
6 000
Descriere:
Se vor organiza sesiuni de formare pentru magistrați și grefieri, pentru a îmbunătăți calitatea sistemului judiciar și pentru a-l face mai eficient. Se vor organiza următoarele activități de formare: (1) unificarea jurisprudenței în ceea ce privește noile coduri (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul penal și Codul de procedură penală); (2) achizițiile publice, dreptul administrativ, procedura fiscală; (3) cooperarea judiciară internațională în materie civilă și penală, jurisprudența Curții Europene de Justiție privind drepturile fundamentale; (4) gestionarea activității grefierilor; (5) jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului; (6) executarea hotărârilor penale. Cele 300 de sesiuni de formare se vor adresa unui număr de aproximativ 6 000 de judecători, procurori și grefieri.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Ministerul Justiției