Măsură

Nume:
R4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public
ID:
C14 – R4
Componenta:
Bună guvernanță
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
2 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
420
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind remunerarea funcționarilor publici
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind remunerarea funcționarilor publici
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Noua lege privind remunerarea funcționarilor publici (Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) va stabili o metodologie unitară de calcul în scopul de a spori echitatea salarizării în sectorul bugetar (aplicarea principiului plății egale pentru muncă de valoare egală), de a asigura tratamentul nediscriminatoriu în stabilirea sporurilor și corelarea performanțelor cu salariul plătit. Metodologia propusă pentru recalcularea salariilor va fi sustenabilă din punct de vedere bugetar și se va baza pe: – revizuirea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare; – reintroducerea unor grile de salarizare pentru administrația locală, corespunzătoare funcțiilor publice și funcțiilor contractuale; – revizuirea sistemului de acordare a sporurilor și plafonarea sumei sporurilor la 20 % din salariul de bază, la nivel de ordonator principal de credite/autoritate de eliberare a creditelor. Noul cadru juridic va fi pus în aplicare în același timp pentru toate categoriile profesionale, pentru a se evita apariția unor noi dezechilibre în sistemul de salarizare din sectorul public.
Observații:
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS