Măsură

Nume:
R3. Management performant al resurselor umane în sectorul public
ID:
C14 – R3
Componenta:
Bună guvernanță
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
14 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
416
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Publicarea raportului de analiză ex post
Ținte:
Publicarea raportului de analiză ex post
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Concursul național (pilot) pentru selectarea a două categorii de funcții publice în administrația centrală se va organiza și se va finaliza în conformitate cu procedurile aprobate de Guvern. După realizarea proiectului- pilot, se va efectua o analiză ex-post a rezultatelor și a impactului obținut, ale cărei rezultate vor permite adaptarea concursului național de recrutare realizat pe scară mai largă.
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANFP
Numar secvențial:
417
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Finalizarea a două concursuri naționale de recrutare a funcționarilor publici
Ținte:
Finalizarea a două concursuri naționale de recrutare a funcționarilor publici
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Se vor realiza următoarele: (1) aprobarea de către Guvern a procedurii de organizare și desfășurare a concursului național extins la celelalte categorii de funcții publice generale din administrația publică (pe lângă cele care fac obiectul proiectului-pilot), în conformitate cu legislația în vigoare. (2) analize bazate pe colectarea de date, pe studii, sondaje și planuri de recrutare pentru a stabili modul de operaționalizare a concursului național vor fi desfășurate înainte de pregătirea proiectului de act legislativ; (3) organizarea și finalizarea a două concursuri naționale.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANFP
Numar secvențial:
418
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actelor legislative privind management ul resurselor umane
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actelor legislative privind management ul resurselor umane
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Următoarele acte legislative vor fi adoptate și vor intra în vigoare: (1) introducerea unor modificări privind gestionarea carierei funcționarilor publici pentru ca aceasta să se bazeze pe meritocrație și, în special, dezvoltarea unei politici de mobilitate orizontală/prin rotație și structurarea carierei astfel încât activitatea funcționarilor publici să fie mai bine direcționată; (2) gestiunea personalului contractual din administrația publică.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANFP – inițiator MDLPA, SGG – nivel decizionalInstituții cu rol de avizare
Numar secvențial:
419
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Cadrul de competență este operațional
Ținte:
Cadrul de competență este operațional
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Jalonul include intrarea în vigoare a actului legislativ și punerea în aplicare efectivă a acestuia. Proiectul de act legislativ privind cadrele generale de competențe pentru funcționarii publici va fi utilizat pentru punerea în aplicare a proiectului-pilot. Propunerea legislativă va viza punerea în aplicare etapizată a cadrelor de competențe în instituțiile publice și se va baza pe modelul/proiectul dezvoltat de proiectul SIPOCA 136. Raportul privind acțiunile de recrutare și selecție în cadrul funcției publice va confirma utilizarea noilor proceduri. După finalizarea proiectului- pilot, pentru ajustarea și recalibrarea actului normativ, în urma analizei ex-post, se va utiliza sprijinul tehnic solicitat de planul național de redresare și reziliență. Implementarea va fi realizată în următoarele etape: (1) clarificarea rolurilor specifice posturilor și pregătirea pentru introducerea cadrului de competențe; (2) simplificarea clasificării posturilor și corelarea infrastructurii TIC cu procesele de management al resurselor umane; (3) evaluarea performanței profesionale pe baza competențelor. Implementarea cadrului va face obiectul unei actualizări periodice.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
ANFP – inițiator act normativMDLPA, SGG – nivel decizionalInstituții cu rol de avizare act normativANFP – rol de îndrumare metodologică și suportInstituţii publice implicate – rol de implementare cadre de competențe în procesele MRU