Măsură

Nume:
R2. Întărirea coordonării la Centrul Guvernului printr-o abordare integrată și coerentă a inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile
ID:
C14 – R2
Componenta:
Bună guvernanță
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
14.18 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
413
Termen:
2022 T2
Jaloane:
Comitetul interinstituțio nal privind schimbările climatice operaționaliz at
Ținte:
Comitetul interinstituțio nal privind schimbările climatice operaționaliz at
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Comitetul privind schimbările climatice se va axa, în conformitate cu mandatul său propus, pe: (i) stabilirea unor politici prioritare anuale în domeniul schimbărilor climatice în conformitate cu obiectivele Pactului verde european și cu calendarul asumat de România prin intermediul Planului național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice (PNIESC); (ii) coordonarea, monitorizarea și evaluarea autorităților responsabile cu punerea în aplicare a politicilor și măsurilor în cadrul activităților PNIESC; (iii) aprobarea indicatorilor de măsurare a angajamentelor României în materie de climă. Prioritățile comitetului vor fi stabilite și decise în cadrul reuniunilor sale, iar acestea pot fi de natură legislativă, financiară sau fiscală, legate de dezvoltarea politicilor publice pentru investiții verzi sau de stabilirea cadrului metodologic sau administrativ. Prioritățile vor fi aprobate anual în mod oficial de către Guvern și se va adopta un plan de acțiune privind etapele de realizare a fiecărei priorități propuse, termene clare de realizare pentru fiecare etapă și instituțiile responsabile.
Observații:
Comitetul a fost înființat prin HG[7].
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG și Departamentul de Dezvoltare Durabilă
Numar secvențial:
414
Termen:
2026 T1
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
0
Obiectiv:
90
Descriere:
90 % din prioritățile stabilite de Comitetul interinstituțional privind schimbările climatice pentru 2025 vor fi atinse. Prioritățile vor fi aprobate în cadrul Comitetului interinstituțional privind schimbările climatice (CISC) în decembrie 2024.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
Instituțiile coordonatoare și membre ale Comitetului interinstituțional pentru schimbări climatice
Numar secvențial:
415
Termen:
2025 T3
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
2 000
Descriere:
Ținta va fi atinsă prin următoarele etape: (1) se va întocmi un raport de evaluare a nevoilor și a nivelului de competențe în domeniul dezvoltării durabile în rândul administratorilor publici la nivel central și local; (2) se vor adopta și vor intra în vigoare modificările legislative care completează anexa 5 la Codul administrativ prin adăugarea funcției de „expert în dezvoltare durabilă”; (3) programul de formare va fi elaborat și furnizat de instituții publice, private și academice.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG, Departamentul pentru dezvoltare durabilă și UEFISCDI