Măsură

Nume:
R1. Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterii calității consultărilor publice la toate palierele administrației
ID:
C14 – R1
Componenta:
Bună guvernanță
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
11.93 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
402
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Noul sistem este operațional în toate ministerele de resort
Ținte:
Noul sistem este operațional în toate ministerele de resort
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Strategiile și planurile strategice elaborate la nivel ministerial vor respecta dispozițiile metodologiilor menționate la jalonul 401 și vor fi încărcate pe platforma de monitorizare a Planurilor strategice instituționale (PSI), care va fi extinsă la toate ministerele.
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG și ministerele de linie
Numar secvențial:
403
Termen:
2025 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
3
Descriere:
Cel puțin 3 ministere au planificat și executat bugete pentru fiecare program prin aplicarea metodologiei de planificare strategică instituțională, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului și al Ministerului Finanțelor. Scopul este de a completa planificarea bugetară a programului cu execuția efectivă bazată pe programe a bugetului ministerial. Programele bugetare ministeriale pun în aplicare recomandările privind analizele cheltuielilor (care sunt introduse în secțiunea privind reforma fiscală și reforma sistemului de pensii din prezentul document).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG, MFP și ministerele de linie
Numar secvențial:
404
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii de operaționaliz are a structurii de control al calității în materie de reglementare
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii de operaționaliz are a structurii de control al calității în materie de reglementare
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Actul legislativ se va baza pe studiul efectuat de Secretariatul General al Guvernului privind instituirea unui mecanism de control al calității la nivelul Centrului Guvernului. Noua structură va efectua controlul normativ al calității evaluărilor impactului și evaluărilor. Aceasta va fi alcătuită dintr-un comitet de experți sprijinit de un secretariat tehnic, similar Comitetului de control normativ, care este activ în prezent la nivelul Comisiei Europene. Actul legislativ va stabili următoarele: (1) procedura de selecție pentru experții comitetului; (2) normele și procedurile comitetului și ale secretariatului tehnic (inclusiv fișele posturilor); (3) orientări privind modul de evaluare a calității documentelor; (4) strategia de comunicare în interiorul și în afara guvernului; (5) activități de formare.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR *** Așa cum este subliniat mai sus, miercuri, 30 martie, a fost adoptată o hotărâre de guvern care cuprinde diverse puncte/metodologii pentru îndeplinirea jalonului 401, precum și prevederi privind înființarea și funcționarea Consiliu consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative. HG-ul nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial. Consiliul va fi operaționalizat prin octombrie-noiembrie 2022 deoarece mai este nevoie de adoptarea unor norme și proceduri.

Din analiza prevederilor HG-ului menționat, partea referitoare la Consiliu consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative se constată următoarele:

– Consiliul este lipsit de instrumente reale pentru a realiza o autentică supraveghere a calității evaluării impactului actelor normative.
– Există riscul evident ca să devină un nou organism formal – experiența Consiliului Fiscal, de completă ignorare a opiniilor sale, ne arată ce se întâmplă chiar atunci când sunt instrumente mult mai puternice.
– Consiliul ar trebui să aibă o capacitate cât de cât rezonabilă de a respinge acte normative cu evaluări de impact slabe – cu actualele prevederi va fi foarte dificil.
– Mai sunt încă de adoptat norme și proceduri care pot întârzia procesul sau modifica conținutul acestuia.
– Criteriile de selecție a experților favorizează relativ mediul academic, care în multe privințe are o experiență mai limitată în domeniu decât experții independenții în analiza și evaluarea impactului.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG
Numar secvențial:
405
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Platforma IT este dezvoltată și operațională
Ținte:
Platforma IT este dezvoltată și operațională
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Platforma IT pentru monitorizarea inovării în administrația publică este dezvoltată și devine operațională. Platforma IT va genera în mod automat rapoarte anuale de monitorizare cu privire la progresele înregistrate de instituțiile române în ceea ce privește rezultatele și capacitățile în materie de inovare.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG
Numar secvențial:
406
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Reprezentanț i care au urmat cursuri de formare
Ținte:
Reprezentanț i care au urmat cursuri de formare
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
800
Descriere:
Secretariatul General al Guvernului organizează sesiuni anuale de formare destinate personalului organizațiilor societății civile, pentru a spori capacitatea și competențele acestora de a participa efectiv la procesele de consultare publică. Activitățile de formare vor avea drept obiect utilizarea platformei digitale e- consultare.gov.ro, precum și a altor mecanisme/proceduri prevăzute de cadrul juridic.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG
Numar secvențial:
407
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
0 [2020]
Obiectiv:
20
Descriere:
Pentru a spori calitatea procesului de consultare, pe lângă activitățile de formare destinate reprezentanților organizațiilor societății civile (asigurate în temeiul țintei 406), vor fi desfășurate o serie de activități după cum urmează: – Se adoptă un cadru legal actualizat pentru a uniformiza implementarea reglementărilor în domeniul consultărilor publice și al liberului acces la informațiile de interes public. – Platforma IT existentă www.e-consultare.gov.ro va fi extinsă pentru a servi drept ghișeu unic la nivel guvernamental pentru cetățeni cu privire la oportunitățile de participare și ca instrument de monitorizare și evaluare a progreselor anuale. – Programe de instruire / sprijin metodologic vor fi create și furnizate pentru eficientizarea implementării reglementărilor din domeniul consultărilor publice și al liberului acces la informațiile de interes public pentru funcționarii publici de la autoritățile centrale (ministere) și locale (consiliile județene și municipalități). – Va fi adoptată strategia privind guvernarea deschisă. – Programe de instruire / sprijin metodologic vor fi create și furnizate pentru punerea în aplicare a principiilor de guvernare deschisă pentru funcționarii publici de la autoritățile centrale (ministere) și locale (consiliile județene și municipalități). – Se vor publica rapoarte anuale privind progresele, care vor cuprinde orientări și recomandări suplimentare. Atingerea acestui obiectiv se va baza pe indicatorii stabiliți în tabloul de bord (parte a evaluării anuale a progreselor).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG
Numar secvențial:
408
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
10
Obiectiv:
25
Descriere:
Calitatea legislației va fi evaluată pe baza criteriilor stabilite în primul raport anual al Secretariatului General al Guvernului privind evaluarea impactului reglementărilor, adoptat în 2019. Nivelul de referință pentru 2019 a fost de 10 %, și anume numărul instrumentelor de prezentare și de motivare care îndeplinesc criteriile de calitate stabilite (adică sunt evaluate la un nivel excelent sau satisfăcător). Există 4 niveluri de calitate: excelent, satisfăcător, parțial satisfăcător și nesatisfăcător. Pe termen mediu, această evaluare va fi realizată de comitetul de control (astfel cum se reflectă în jalonul 404).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG
Numar secvențial:
409
Termen:
2026 T1
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procent (%)
Referință:
35
Obiectiv:
50
Descriere:
Cel puțin 50 % din inițiativele legislative propuse, incluse în Planul anual de lucru al Guvernului, vor fi aprobate în termenul stabilit pentru inițiativa respectivă în plan. Planul de lucru al Guvernului stabilește agenda legislativă a Guvernului (și anume, intervențiile legislative propuse pentru anul respectiv la nivelul întregului Guvern). Obiectivul acestei ținte este dublu: i) să sprijine o planificare legislativă coerentă și fezabilă și ii) să amelioreze capacitatea de implementare a Guvernului, astfel încât prioritățile legislative să fie urmărite și aprobate conform planificării inițiale. Evaluarea acestui obiectiv se realizează în raport cu valoarea de referință de 35 % (și anume, nivelul de aprobare a inițiativelor din 2020 în termenul stabilit).
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG (coordonator) și ministerele de linie
Numar secvențial:
410
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a orientărilor pentru utilizarea și punerea în aplicare a RUTI
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a orientărilor pentru utilizarea și punerea în aplicare a RUTI
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Orientările și procedurile aferente vor implementa în mod corespunzător registrul public creat de Guvern în 2016, care înregistrează reuniunile factorilor de decizie (guvernamentali) cu reprezentanții grupurilor de interese și servește, de asemenea, ca registru voluntar pentru grupurile de interese.
Observații:
Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 1056/28.09.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 28 septembrie.

Jalonul a fost îndeplinit
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG
Numar secvențial:
411
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Dispoziție din hotărârea de guvern care indică intrarea în vigoare a metodologiei de utilizare a ordonanțelor de urgență
Ținte:
Dispoziție din hotărârea de guvern care indică intrarea în vigoare a metodologiei de utilizare a ordonanțelor de urgență
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Hotărârea de Guvern privind Metodologia de utilizare a ordonanțelor de urgență va preciza circumstanțele în care pot fi utilizate aceste ordonanțe și modul în care se evaluează impactul acestora (ex post, ex ante), precum și procedurile aferente de elaborare și aprobare a acestora și rolul Secretariatului General al Guvernului și al Ministerului Justiției pentru asigurarea filtrării și a controlului general al calității.
Observații:
Jalonul a fost îndeplinit prin a HG nr. 1173/2022 în ședința Guvernului din 21 septembrie.

Jalonul a fost îndeplinit
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG
Numar secvențial:
412
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului legislativ privind publicarea textului integral al legilor după ce acestea au fost modificate
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului legislativ privind publicarea textului integral al legilor după ce acestea au fost modificate
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Modificările aduse Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă vor asigura publicarea textului integral al legilor după ce acestea au fost modificate, ceea ce în prezent nu se realizează în mod sistematic.
Observații:
Modificările au fost operate. Consiliul Legislativ va avea responsabilitatea pentru a publica versiunile consolidate ale legilor, ordonanțelor și hotărârilor cu caracter normativ ale Guvernului

Jalonul a fost îndeplinit
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
SGG