Măsură

Nume:
Reforma serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice
ID:
C13 – R7
Componenta:
Reforme sociale
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
1.19 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
399
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului legislativ pentru sprijinirea punerii în aplicare a Strategiei naționale adoptate privind îngrijirea pe termen lung
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului legislativ pentru sprijinirea punerii în aplicare a Strategiei naționale adoptate privind îngrijirea pe termen lung
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Lege privind strategia adoptată, inclusiv privind măsurile de îmbătrânire activă, precum și măsurile de acoperire a nevoilor medicale de îngrijire pe termen lung și serviciile comunitare pentru persoanele în vârstă. Legea va cuprinde: – o sursă stabilă identificată de finanțare a măsurilor – un mecanism de guvernanță cu responsabilități clare atribuite autorităților publice la nivel național și local; – un mecanism de plată a fondurilor condiționat de realizarea indicatorilor-cheie de performanță asociați obiectivelor de politică – revizuirea standardelor minime de calitate. Actul normativ se va baza pe o cartografiere completă la nivel comunitar (comunal/orășenesc/județean) a populației în vârstă potențial dependente sau în situații de risc (de exemplu, sărăcie, probleme de sănătate, izolare, grad ridicat de dependență).
Observații:

Strategia, elaborată cu ajutorul Băncii Mondiale a fost adoptată de Guvern în ședința din 14 decembrie și publicată în Monitorul Oficial. Pentru revizuirea standardelor de calitate, au fost necesare modificări legislative la acte normative preexistente, care au fost operate în limitele termenului din Angajamentele Operaționale.

Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS