Măsură

Nume:
Îmbunătățirea legislației privind economia socială 
ID:
C13 – R6
Componenta:
Reforme sociale
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
0.3 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
398
Termen:
2022 T2
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 219/2015 privind economia socială și a normelor de aplicare
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 219/2015 privind economia socială și a normelor de aplicare
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Reglementările modificate vor cuprinde: – o procedură simplificată de înregistrare a întreprinderilor sociale; – o mai bună direcționare a activităților economice și a utilizării forței de muncă, astfel încât să răspundă mai bine nevoilor grupurilor vulnerabile și ale comunităților marginalizate; – măsuri identificate pentru îmbunătățirea sustenabilității structurilor economiei sociale, de exemplu regimuri preferențiale de achiziții publice pentru bunuri și servicii.
Observații:
Modificările legislative au fost adoptate.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS