Măsură

Nume:
Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități
ID:
C13 – I2
Componenta:
Reforme sociale
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
50.15 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
395
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
50
Descriere:
Numărul de centre comunitare modernizate (centre de zi și centre de recuperare neuromotorie pentru persoanele cu dizabilități) prin intermediul unui program național de finanțare a investițiilor pentru reabilitare, consolidare, modernizare și furnizarea de servicii la nivelul comunității. Ulterior, 25 de centre de zi și 25 de centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii vor intra în funcțiune prin intermediul unei cereri deschise de oferte pentru furnizarea de servicii sociale publice, care să respecte criteriile de eligibilitate pentru aceste investiții, inclusiv condiția de a găzdui cel puțin 1 000 de persoane cu dizabilități pe an.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS
Numar secvențial:
396
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
55
Descriere:
Intrarea în funcțiune a 55 de noi servicii comunitare (45 de clădiri noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero și 10 clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero +) pentru persoanele cu dizabilități (centre de zi, servicii de asistență și sprijin, precum și centre de recuperare neuromotorie), care să ofere activități pentru cel puțin 4 870 de persoane cu dizabilități într-un interval de 4 ani, pentru a le asigura un trai independent. Cele 10 clădiri nou- construite al căror consum de energie este aproape egal cu zero + vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, lucru care se va asigura prin certificate de performanță energetică.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS