Măsură

Nume:
Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie
ID:
C13 – I1
Componenta:
Reforme sociale
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
50.27 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
393
Termen:
2023 T2
Jaloane:
Cartografierea nevoilor, a serviciilor disponibile și a infrastructurilor asigurate
Ținte:
Cartografierea nevoilor, a serviciilor disponibile și a infrastructurilor asigurate
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Se realizează o cartografiere a serviciilor și a infrastructurii disponibile pentru copiii expuși riscului de separare de familie, în special în comunitățile vulnerabile. Centrele de zi se vor construi pe baza rezultatelor acestei cartografieri pentru a răspunde nevoilor identificate, în special ale comunităților vulnerabile (precum persoanele cu venituri mici, persoanele cu dizabilități, persoanele din comunitățile marginalizate, inclusiv romii, persoanele care provin din familii de migranți). Cartografierea identifică, de asemenea, cartierele defavorizate/segregate pentru a răspunde nevoilor comunităților vulnerabile/marginalizate (cum ar fi nivelul scăzut al veniturilor, ratele ridicate ale șomajului, nivelul scăzut de educație).
Observații:
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS
Numar secvențial:
394
Termen:
2024 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
150
Descriere:
Intrarea în funcțiune a unei rețele de 150 de centre de zi, dintre care cel puțin 10 % să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, pentru a preveni separarea copiilor de familie. 145 dintre clădirile nou construite vor respecta cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în conformitate cu orientările naționale. 5 dintre clădirile nou- construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS