Măsură

Nume:
Implementarea venitului minim de incluziune (VMI)
ID:
C13 – R3
Componenta:
Reforme sociale
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
2 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
384
Termen:
2022 T3
Jaloane:
Dispoziție legislativă care indică normele de punere în aplicare a VMI
Ținte:
Dispoziție legislativă care indică normele de punere în aplicare a VMI
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Legislația va stabili normele metodologice de aplicare a legii privind VMI, menținând, în același timp, cel puțin același nivel de adecvare pentru prestațiile și condițiile de eligibilitate prevăzute în legislația aplicabilă în prezent (Legea 196/2016), cu scopul de a reduce sărăcia, de a stimula ocuparea forței de muncă prin măsuri de activare și de a crește nivelul de educație.
Observații:
Normele metodologice au fost aprobate prin HG pe 16 septembrie.

Jalonul a fost îndeplinit.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS
Numar secvențial:
385
Termen:
2024 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
189 000
Obiectiv:
245 700
Descriere:
Familii suplimentare eligibile pentru a beneficia de schema îmbunătățită (calculate pe baza estimării numărului de familii beneficiare în temeiul legii actualizate), pe lângă beneficiarii eligibili actuali ai venitului minim garantat, și anume 189 000 de familii la 31 decembrie 2020. Plata venitului minim/a venitului de sprijin familial va fi finanțată de la bugetul de stat.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS
Numar secvențial:
386
Termen:
2025 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
% (procent)
Referință:
0
Obiectiv:
60 %
Descriere:
Cel puțin 60 % dintre beneficiarii venitului minim de incluziune din ultimele 12 luni vor face obiectul a cel puțin o măsură de activare. Măsura de activare va consta în: propuneri de locuri de muncă, activități de formare în funcție de nevoile identificate pe baza principiilor managementului de caz (conform proiectului INTESPO finanțat de FSE);
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS