Măsură

Nume:
Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități 
ID:
C13 – R2
Componenta:
Reforme sociale
Pilon:
Sănătate și reziliență instituțională
Buget:
0.73 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
380
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului normativ
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului normativ
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a actului legislativ pentru punerea în aplicare și operaționalizarea Ghidului privind accelerarea procesului de dezinstituționalizare a tuturor persoanelor cu dizabilități care în prezent sunt instituționalizate, astfel încât să fie definit un „parcurs de trai independent” pentru fiecare persoană, realizat în conformitate cu principiile managementului de caz. Ghidul privind accelerarea procesului de dezinstituționalizare va fi anexat la Strategia națională, ambele fiind aprobate printr-o hotărâre a guvernului. Actul legislativ va cuprinde, de asemenea: – o sursă stabilă identificată de finanțare a măsurilor planificate în ghid – un mecanism de guvernanță cu responsabilități clare atribuite autorităților publice la nivel național și local; – un mecanism de plată a fondurilor condiționat de realizarea indicatorilor-cheie de performanță asociați obiectivelor de politică. Actul normativ se va baza pe o cartografiere completă a situației individuale a tuturor persoanelor cu dizabilități care în prezent sunt instituționalizate în România.
Observații:

Strategia naţională privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, 2022-2030, a fost adptată de guvern în decembrie 2022 și publicată în Monitorul Oficial în primele zile ale acestui an.

Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS
Numar secvențial:
381
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului legislativ pentru sprijinirea punerii în aplicare a strategiei naționale adoptate pentru prevenirea instituționalizări i
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului legislativ pentru sprijinirea punerii în aplicare a strategiei naționale adoptate pentru prevenirea instituționalizări i
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a legii de sprijinire a punerii în aplicare a strategiei naționale adoptate pentru prevenirea instituționalizării, care prevede măsuri privind definirea unui „parcurs de trai independent” pentru majoritatea persoanelor cu dizabilități care sunt în prezent instituționalizate. Actul legislativ va cuprinde: – o sursă stabilă identificată definanțare a măsurilor planificate; – un mecanism de guvernanță cu responsabilități clare atribuite autorităților publice la nivel național și local; – un mecanism de plată a fondurilor condiționat de realizarea indicatorilor-cheie de performanță asociați obiectivelor de politică.
Observații:

Legea a fost adoptată în Parlament pe 7 decembrie 2022 și promulgată de președinte la începutul anului 2023.

Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS
Numar secvențial:
382
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
8 455
Descriere:
Cel puțin 8 455 (50 % din numărul din decembrie 2020) de persoane cu dizabilități instituționalizate să beneficieze de sprijin în vederea dezinstituționalizării și a punerii în aplicare a „parcursului de trai independent”
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS
Numar secvențial:
383
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
16 911
Obiectiv:
11 500
Descriere:
Reducerea numărului de persoane cu dizabilități instituționalizate, după primirea sprijinului relevant, în conformitate cu principiile managementului de caz, pentru a spori „parcursul de trai independent” pentru 11 500 din numărul total de 16 911.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MMPS