Măsură

Nume:
I7. Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN)
ID:
C1 – I.7
Componenta:
Managementul apei
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
40 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
20
Termen:
2025 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
400
Descriere:
Rețeaua de stații meteorologice automate și autonome de suprafață va fi extinsă prin achiziționarea și operaționalizarea a 300 de stații meteorologice automate și autonome de suprafață și a 100 de stații agrometeorologice.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
21
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Sistemul Meteorologic Național (SIMIN) integrat cu stațiile suplimentare operaționale.
Ținte:
Sistemul Meteorologic Național (SIMIN) integrat cu stațiile suplimentare operaționale.
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Tehnologia informației și comunicațiilor pentru integrarea stațiilor meteorologice suplimentare în cadrul Sistemul Meteorologic Integrat Național (SIMIN) va fi operaționalizată.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP