Măsură

Nume:
R1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene
ID:
C1 – R1
Componenta:
Managementul apei
Pilon:
Tranziția spre o economie verde
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
1
Termen:
2021 T4
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 prin care: – Se va permite aprobarea strategiei tarifare a operatorului regional de apă și canalizare de către adunarea generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI), în baza mandatului special primit de la unitățile administrativ- teritoriale. Prin această modificare, timpul necesar pentru aprobarea strategiei tarifare se va reduce semnificativ, ceea ce va permite extinderea infrastructurii de servicii de gestionare a apelor și a apelor uzate. – Se va impune obligația autorităților administrației publice locale de a ține evidența persoanelor fizice și juridice care nu evacuează apa uzată la rețeaua publică de canalizare și de a transmite în fiecare an lista acestor persoane către Garda Națională de Mediu. – Se va impune obligația utilizatorilor de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente, dacă nu dețin un sistem individual de colectare și epurare corespunzător. – Se va permite organizarea, după caz, a furnizării serviciului de alimentare cu apă numai cu condiția să se asigure colectarea apelor uzate prin sisteme individuale de colectare și epurare care asigură același nivel de protecție a mediului ca sistemele centralizate de colectare și epurare. – Se va asigura caracterul excepțional al sistemelor individuale adecvate, care vor fi utilizate numai în situațiile în care sistemele centralizate nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic și economic. – Se va interzice evacuarea directă în mediu a apelor uzate netratate din sistemele individuale adecvate. – Se vor elabora criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate.
Observații:
Contextul: OUG pentru modificarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 a fost aprobată în ședința de guvern din 30 decembrie 2021. Conținutul a fost agreat în prealabil cu Comisia Europeană. Considerăm jalonul îndeplinit și fără risc de respingere. Analiza noastră: Legea vine să rezolve probleme sistemice ale proiectelor de apă / canalizare finanțate în ultimii 15 ani din fonduri europene – foarte multe sunt în afara indicatorilor tehnico-economici. Legea clarifică rolul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Ar trebui ca autoritățile beneficiare de fonduri europene și autoritățile locale să preîntâmpine deversarea de apă uzată în natură acolo unde există sisteme de canalizare, de pildă. Există un risc potențial de neaplicare a acestor prevederi, dar actul normativ în sine, de natură tehnică, îndeplinește jalonul.
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
2
Termen:
2022 T1
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind programul „Prima conectare la apă și canalizare”
Ținte:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind programul „Prima conectare la apă și canalizare”
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Intrarea în vigoare a legii de aprobare a programului național „Prima conectare la apă și canalizare”, care va sprijini familiile și persoanele singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de racordare la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare. Gospodăriile cu venituri mici vor fi identificate de autoritățile locale. Programul privind prima conectare va finanța apoi, prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu, lucrările de conectare contractate de autoritățile locale pentru familiile identificate.
Observații:
Legea a fost publicată. Atingem o dublă problemă: a) Cazurile sociale ale oamenilor care nu își permit conectarea la apă / canal deși există proiecte funcționale în localitate. b) proiectele de apă/canal care nu își fac indicatorii tehnico – economici pentru că populația nu se conectează (nu își permite/vrea).
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP
Numar secvențial:
3
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Acorduri de implementare semnate cu autoritățile locale care participă la programul „Prima conectare la apă și canalizare”
Ținte:
Acorduri de implementare semnate cu autoritățile locale care participă la programul „Prima conectare la apă și canalizare”
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Administrației Fondului pentru Mediu va semna acorduri de implementare cu autoritățile locale care participă la programul „Prima conectare la apă și canalizare”
Observații:
Depunerea cererilor de finanțare s-a încheiat pe data de 15 decembrie, până la finalul anului au fost semnate primele șapte contracte în valoare de aproximativ 8 milioane de euro (din cele 168 de milioane de euro alocate prin Investiția 3 Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente). Este de așteptat ca toate contractele să fie semnate până la depunerea următoarei cereri de plată.
Stare:
În întârziere
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MNAP