Măsură

Nume:
I1. Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedurală destinate mediului de afaceri.
ID:
C9 – I1
Componenta:
Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
14 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
246
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Crearea și operaționalizarea platformelor digitale
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Dezvoltarea a cel puțin șapte platforme digitale publice operaționale care să fie conectate la un punct de contact unic electronic și pe deplin operaționale și care se bazează pe bazele de date digitale relevante actuale, după cum urmează: – simplificarea procedurilor de înființare/ieșire de pe piață a întreprinderilor, de creare și operare de stații de lucru – introducerea unui ghișeu unic (One Stop Shop) pentru licențe/autorizații/certificări – integrarea modificărilor legislative privind eficiența și transparența controalelor asupra activității întreprinderilor – transparența colectării de fonduri și a managementului fondurilor în beneficiul titularilor de drepturi de autor și de drepturi conexe – stimularea competitivităţii mediului de afaceri pentru a asigura transparența legislativă, debirocratizarea şi simplificarea procedurală – integrarea serviciilor dedicate angajatorilor și ocupațiilor – obligații de simplificare și dispoziții legale în ceea ce privește arhivarea
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MEAT si alte institutii responsabile conform legislatiei de procedurile legislative simplificate/digitalizate