Măsură

Nume:
Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ
ID:
C10 – I2
Componenta:
Fondul local
Pilon:
Coeziunea socială și teritorială
Buget:
285 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
317
Termen:
2022 T4
Jaloane:
Semnarea contractelor
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Schema de finanțare a granturilor va fi elaborată pe baza dispozițiilor Strategiei naționale a locuirii și ale planului de acțiune, în conformitate cu specificațiile jalonului 312. Schema de finanțare va fi deschisă tuturor unităților administrativ-teritoriale/zonelor metropolitane/consorțiilor administrative și va respecta următoarele specificații obligatorii: locuințele pentru tineret vor fi acordate unităților administrativ-teritoriale/consorțiilor administrative/zonelor metropolitane pe baza unui plan de acțiune integrat pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale tinerilor din comunitățile și grupurile vulnerabile și din gospodăria acestora, inclusiv măsuri de promovare a integrării sociale și economice a grupurilor vizate. Tinerii beneficiari trebuie să îndeplinească cumulativ condiția de a proveni dintr-o comunitate/grup vulnerabil, de a avea vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani și un venit per membru de familie sub salariul mediu lunar per economie; nu dețin o casă/nu au deținut o casă, trăind în prezent în condiții de locuit supraaglomerate/precare. Criteriile vor lua în considerare, de asemenea, dacă tinerii au unul sau mai mulți copii aflați în îngrijire/care locuiesc în gospodărie; unitățile locative pentru specialiștii din sănătate și învățământ vor fi acordate unităților administrativ-teritoriale/consorțiilor administrative/zonelor metropolitane pe baza unui plan de acțiune integrat pentru îmbunătățirea serviciilor medicale sau educaționale pentru comunitățile și grupurile vulnerabile, astfel cum au fost identificate prin cartografierea nevoilor, în special în comunitățile și grupurile marginalizate. De asemenea, investiția se va realiza în corelație cu investițiile în componentele Educație, Sănătate (de exemplu, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, cu scopul creșterii accesului la servicii medicale de bază) și Valul renovării din cadrul planului național de redresare și reziliență, precum și cu investiția 3 a componentei de față (Reabilitarea moderată a clădirilor ce adăpostesc servicii publice), cu programele operaționale (2014-2020 și 2021­2027) sau cu alte programe.
Observații:
Jalon îndeplinit ulterior termenului din PNRR ***

Proiectele au fost depuse și se lucrează la evaluare, semnarea contractelor se derulează mai greu decât în cazul celorlaltor apeluri lansate de MDLPA prin PNRR.

Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MDLPA
Numar secvențial:
318
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
4418
Descriere:
Numărul de unități locative pentru tinerii care provin din comunități/grupuri vulnerabile, cu sprijinul unor măsuri complementare, cum ar fi măsuri sociale/educaționale/privind piața forței de muncă pentru toți tinerii identificați anterior, în conformitate cu cerințele prevăzute în cadrul jalonului 317. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MDLPA
Numar secvențial:
319
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
1104
Descriere:
Numărul de unități locative construite pentru specialiștii din sănătate și învățământ, în orașe sau zone rurale în care accesul la educație și asistență medicală este insuficient din cauza lipsei de specialiști, astfel cum a fost identificat în jalonul 317. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MDLPA