Măsură

Nume:
Îmbunătățirea calității locuirii
ID:
C10 – R4
Componenta:
Fondul local
Pilon:
Coeziunea socială și teritorială
Buget:
milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
312
Termen:
2022 T2
Jaloane:
Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actului legislativ de implementare a Strategiei naționale a locuirii și a planului de acțiune de reducere a privării severe de locuință
Ținte:
Unitate Măsură:
Referință:
Obiectiv:
Descriere:
Actul legislativ va asigura punerea în aplicare a Strategiei naționale a locuirii și a planului de acțiune în vederea îmbunătățirii calității locuințelor pentru categoriile și grupurile vulnerabile, reducând privarea severă de locuință, în special pentru persoanele din comunitățile marginalizate din zonele urbane și rurale. Strategia și planul de acțiune: vor fi însoțite de o cartografiere a necesităților de locuințe, în special în comunitățile și grupurile marginalizate, inclusiv în așezările informale, în zonele urbane și rurale (conform versiunii actualizate a Atlasului comunităților marginalizate); vor asigura o abordare care garantează complementaritatea/corespunde cu investițiile existente sau viitoare ale centrelor comunitare integrate (adică furnizarea de servicii educaționale, sociale și de asistență medicală de bază) finanțate în cadrul FSE+ și al fondurilor viitoarei politici de coeziune; vor asigura acces complementar la educație și la servicii de sănătate în comunitățile marginalizate (astfel cum au fost identificate în versiunea actualizată a Atlasului comunităților marginalizate); nu vor conduce la segregare socială; vor asigura posibilitatea de a utiliza zonele metropolitane, consorțiile administrative și asociațiile de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea investițiilor.
Observații:
Strategia a fost adoptată prin Hotărâre de guvern[4].
Stare:
Îndeplinit
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MDLPA
Numar secvențial:
313
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procentaj (%)
Referință:
45,1 %
Obiectiv:
39 %
Descriere:
Reducerea cu 6,1 puncte procentuale a ratei de suprapopulare a locuințelor, conform indicatorului Eurostat (ILC_LVHO05A), utilizând cifra de referință de 45,1 % din 2020
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MDLPA
Numar secvențial:
314
Termen:
2026 T2
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Procentaj (%)
Referință:
0
Obiectiv:
20 %
Descriere:
Ținta va viza reducerea proporției populației care locuiește în așezări informale situate în zone urbane funcționale și creșterea gradului de integrare a acestor persoane în comunități. Numărul de persoane care trăiesc în așezări informale cu locuințe precare sau fără spații de locuit va fi stabilit în urma procesului de cartografiere elaborat în conformitate cu Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MDLPA