Măsură

Nume:
I7. Consolidarea excelenței si susținerea participării României la parteneriatele si misiunile din cadrul programului Orizont Europa
ID:
C9 – I7
Componenta:
Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilon:
Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
Buget:
31 milioane euro

Jaloane/Ținte

Numar secvențial:
283
Termen:
2023 T4
Jaloane:
Ținte:
Unitate Măsură:
Număr
Referință:
0
Obiectiv:
55
Descriere:
Schema va fi o cerere de propuneri competitivă care va fi complementară finanțării proiectelor de cercetare care sunt deja contractate în contextul parteneriatelor europene pentru dezvoltare și inovare în domeniul cercetării (care sunt evaluate global la nivel european), în special a celor axate pe tranziția verde și digitală pentru proiecte complementare în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării și proiecte de consolidare a capacităților în domeniul CDI, precum și cofinanțării proiectelor CDI din cadrul programului Orizont Europa pentru perioada 2022­2023 în cadrul parteneriatelor Orizont Europa pe baza regulilor programului Orizont Europa). Numărul de contracte de finanțare a cercetării semnate în vederea consolidării participării de succes la parteneriatele pentru cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul programului Orizont Europa. Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate sunt: – Cercetarea fundamentală (maximum 10 % din bugetul solicitat); – Cercetarea industrială; – Dezvoltarea experimentală; – Studiile de fezabilitate; – Activitățile de inovare; Pentru a se asigura conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare legate de activitățile/activele incluse pe lista de excludere nu vor fi eligibile.
Observații:
Stare:
În derulare/implementare
Achiziții:
Beneficiar:
Responsabil:
MCID